Zaans Orgel voor de Wereldtentoonstelling

“De Stichting Nederlandsche deelneming aan de Tentoonstelling te Parijs 1937, heeft de Fa. H.W. Flentrop te Zaandam uitgenodigd voor de afdeeling Nederlandsche kerkelijke kunst een orgel te bouwen dat representatief zou zijn voor de Nederlandsche orgelbouw”.Dat stond in maart 1937 in het blad ‘Het Orgel’. De wereldtentoonstelling werd gehouden van 25 mei tot 25 november 1937 rondom Trocadéro en de Champ-de-Mars in Parijs.

 

Het was niet toevallig dat men bij de firma Flentrop uitkwam, het Zaanse bedrijf was een toonaangevende orgelbouwer. Het orgel was bestemd voor de zaal met religieuze kunst waarin glas-in-loodramen en muurschilderingen waren ondergebracht en ook het orgel.

De zaal met religieuze kunst en links  aan de wand het orgel.

 

Het orgel had als specificaties dat het een elektrisch kegellade systeem had met twee klavieren  en een vrij pedaal. De architect van het orgel was F.A. Eschauzier.

 

 In Zaandam had men al eerder de gelegenheid het orgel te bewonderen. Voordat het naar Parijs werd vervoerd werd het opgesteld in de Nederlands Hervormde kerk in de Westzijde; De Bullekerk.

 

Na afloop van de tentoonstelling werden, zoals gebruikelijk, prijzen uitgereikt en de Grand Prix voor muziekinstrumenten ging naar het orgel van de firma Flentrop. Na de wereldtentoonstelling is het orgel geplaatst in de Grote kerk van Naarden.

Het orgel zoals opgesteld in de Bullekerk.

 

 

Bron: De Zaan – Gemeentearchief Zaanstad, Flentrop. nl