Zoeken:

Evert van Voorst (05-10-1932)

door Ruud Meijns

Evert van Voorst, Oostzaner, kwam op een maandagmiddag naar de Bovenkruier op het Kalf om wat fotootjes te laten zien. Fotootjes van zijn familie, maar vooral van zijn grootouders die op de Zuiddijk in Zaandam woonden. We spraken met Evert thuis in Oostzaan, hoewel hij door grenswijziging nu in Amsterdam woont. Evert vertelt graag en hij heeft genoeg te vertellen.

In de Kerkbuurt in Oostzaan, schuin tegenover het gemeentehuis stonden  twee huizen. In de ene woonde een zuster van mijn moeder, een tante en haar man. In het tweede huis woonde de familie Meier. In dat huis ernaast was de bedstee te kort. Mijn oom was timmerman en die heeft een gat in de muur gemaakt naar het trapje toe zodat Manus uit het huis ernaast zijn benen kwijt kon. Voor op de trap, waar die benen nu uitstaken  heeft hij een kist getimmerd. In de Volksmond heette dit het “potenkastje van Manus Meier”.  Het huis is gesloopt en die oom en tante zijn verhuisd naar het Zuideinde en laat nou precies daar de Coentunnelweg komen. Dat huis is ook weer gesloopt. Verder lezen

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Historisch Zaandam welke gehouden wordt op zondag 7 mei 2023 in Buurtcentrum De Bovenkruier, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

AGENDA

 1. Opening en vatstelling agenda.
 2. Mededelingen en evt. ingekomen stukken.
 3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2022.
 4. Presentatie Jaarverslag 2022.
  1 Secretarieel Jaarverslag inclusief werkgroepen.  Lees hier het Jaarverslag
  4.2  Financieel Jaarverslag 2022.
  4.3  Verslag Commissie Rekening en verantwoording.
  4.4  Benoeming leden Commissie Rekening en verantwoording 2023.
  4.3  Vaststelling begroting 2023.
 5.  Aftredend en herkiesbaar is Paul Vreeken als voorzitter van de vereniging.
  Tussentijds aftredend zijn Gerard van Leeuwen (penningmeester), Ruud Meijns en Gonda Kreeft. In de vacature penningmeester is nog niet voorzien.
 6.  PAUZE
 7.  Giljam Kleijn en Simon Greve, beiden lid van de Commissie Erfgoed & Ruimte, nemen u mee op hun wandeling over de Hogendijk en Russische Buurt.
 8.  Sluiting

 

Betoging op de Burcht 1956

door Ruud Meijns

‘Enige duizenden rouwden om Hongarije’ was het onderschrift bij een foto van een demonstratie op de Burcht in Zaandam. Deze demonstratie was een antwoord op de Russische inval in Hongarije in november 1956. Ik moest hieraan denken na het verschijnen van het boek “Mama las Marx”. Dit onlangs verschenen boek gaat over Communistische gezinnen in de periode na de 2e Wereld Oorlog. In het boek wordt ook gesproken o.a. over de woede die het communistische deel van Nederland na de inval in Hongarije over zich heen kreeg.

6 november 1956, betoging  op de Burcht. (foto van een krant) Verder lezen

Nationale Medaille 1931

door Ruud Meijns

De vereniging Historisch Zaandam kwam in het bezit van een medaille, geschonken door Peter en Willie Verlinden. Het betreft een bronzen medaille van 5,36 gram en een doorsnede van 7,4 cm. Het is de eerste prijs in de categorie Canadese Kano bij de Nationale Kampioens-Kanowedstrijden op de Voorzaan op 21 juni 1931. De wedstrijden werden georganiseerd door de kring van ‘Zaansche, Amsterdamsche en Haarlemsche Kano-vereenigingen’.

Uit het krantenverslag blijkt dat het hier gaat om ‘Canadeesche Kano’s met een zeiloppervlak van max. 4 m2. De winnaar werd L. de Jong met Seminolah van de A.K.V uit Amsterdam.’

Uit het verslag blijkt verder dat er bij deze wedstrijd vier deelnemers waren waarvan er drie werden gediskwalificeerd vanwege onregelmatigheden.  Dat voor de eerste prijs geen gouden medaille beschikbaar gesteld kon worden heeft mogelijk te maken met de beroerde financiële omstandigheden in 1931. Maar het blijft een mooie medaille.

 

Presentatie Koek- en Beschuitfabriek Hille en de plaatjesalbums

Op maandagmiddag 24 april is er weer een Historisch Café in Buurtcentrum De Bovenkruier, Drielse Wetering 49, Zaandam-Kalf. Thema is deze middag de Koek- en Beschuitfabriek van Hille, tot 1961 één van de beeldbepalende fabrieken in de Oostzijde in Zaandam. Ook komt de tentoonstelling ‘De albums van Hille, Beschuit voor ’t plaatje’ van de Willem Jansen Stichting uitgebreid aan de orde. De presentatie wordt verzorgd door Luuk Harrewijnen en Kees Terwee. Inloop vanaf 13.30 uur en om 14.00 uur neemt Luuk Harrewijnen en Kees Terwee u mee in de geschiedenis van de Hille beschuitfabriek. Toegang gratis.

Reclameplaatje Honingontbijtkoek en Hille’s Zaansche Beschuit. Hille gaf een reeks plaatjesalbums uit, waarvan er verscheidene werden geïllustreerd door de Zaanse kunstenaar Willem Jansen. (GAZ 31.00692)

Ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan heeft de Willem Jansen Stichting een expositie ingericht welke volledig is gewijd aan de aquarellen gemaakt voor de plaatjesalbums die de voormalige Koek- en beschuitfabriek Hille uitgaf. Deze expositie “De albums van Hille – Beschuit voor ’t plaatje” is nog tot 13 mei te bezoeken op dinsdag t/m zaterdag van 9 tot 17 uur in Galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b, 1551RG  Westzaan.

Hulp-Expeditie “Zaan”

door Ruud Meijns

De herdenking van de Watersnood in 1953 in Zeeland is al weer enige tijd achter de rug maar onlangs kregen wij de beschikking over een getypt verslag van een reddingsactie die vanuit Zaandam in die februaridagen was opgezet. Historisch Zaandam wil u dit verslag niet onthouden.

In 1953, in de nacht van 30 januari op 1 februari braken de dijken in Zeeland. Een ramp van ongekende omvang trof Zeeland en in het hele land voelde men met de Zeeuwen mee. Hulpacties werden op grote schaal op touw gezet en in Zaandam trof de Havendienst voorbereidingen om met het schip van de Havendienst “De Zaan” naar het rampgebied te trekken om hulp te verlenen.

Het getroffen gebied (kaart wikipedia)

De onderhavenmeester van Zaandam dhr. de Vries hield van deze tocht een dagboek bij. We prijzen ons gelukkig dat wij dit via dhr. W. Visser van het Kalf in ons bezit hebben gekregen. Als aparte documenten zijn zowel het verslag van de hulpactie als de notulen van de raadsvergadering van 6 februari 1953 over dit onderwerp als PDF toegevoegd. Verder lezen

R.K. Coöperatie “De Voorzorg”

door Ruud Meijns

Rond 1918/1919 wordt in de R.K. Volksbond de noodzaak besproken om te komen tot een Rooms-katholieke Coöperatieve voorziening. Op 4 februari 1919 volgt de oprichting van Roomsch-Katholieke Coöperatieve Productie en Consumptie Vereeniging “De Voorzorg” zoals de vereniging voluit heet.

Het eerste bestuur bestond uit de heren: B. Miermans, voorzitter; A. van Halderen, secretaris; N. Palmboom, penningmeester; O.M. Jansen, 2e secretaris:  J.H. Beijards, 2e penningmeester; J. Thien en C. v.d. Valk, commissarissen en geestelijk adviseur de Weleerwaarde heer G. ter Meij.

Hulde aan deze mannen die in het rood getinte Zaandam een katholieke coöperatie startten en in stand wilden houden. De weg zou vol teleurstellingen liggen, maar ook blijde verrassingen die hen deed volhouden. Notulen oprichtingsvergadering4 februari 1919 Verder lezen

Eerste exemplaar voor Historisch Zaandam

Op de bijeenkomst van de familie van bakkersechtpaar Vermeulen was de vereniging Historisch Zaandam uitgenodigd om het eerste exemplaar van de set boeken in ontvangst te nemen.  

Hier ontvangt bestuurslid Harry van Nek het eerste exemplaar uit handen van Dik Vermeulen. Links Ruud Meijns, redacteur van Historisch Zaandam. foto: Ronald van der Fluit

Een monument voor het bakkersechtpaar Vermeulen

door Ruud Meijns

Zondag 26 maart presenteerde Dik Vermeulen in de Oostzijderkerk zijn geschiedkundig- en genealogisch onderzoek naar zijn ouders Anton Vermeulen en Truus van der Does.

De in de kerk verzamelde familieleden hoorden en zagen de resultaten van zijn onderzoek. De zoektocht heeft geresulteerd in drie kloeke boeken die elk een deel van het onderzoek laten zien. Het eerste exemplaar van de set boeken werd aan een delegatie van de vereniging Historisch Zaandam uitgereikt. Verder lezen

De werkgroep wandelt verder: de Westzanerdijk

door Simon Greve

De werkgroep wandelt verder: de Westzanerdijk

Elf maart hebben  de leden van de werkgroep ” Historisch Erfgoed en Ruimte” van onze vereniging Historisch Zaandam hun wandeling  van 28 januari en 3 december voortgezet.  Lekker weer, wat zon, niet warm, maar heerlijk om te wandelen. Er viel weer een hoop te zien op het gebied van cultuur-historische en architectonische waarden want dat is het doel van onze wandelingen. We kijken wat er van de bebouwing van waarde is en kijken of dat beschermd kan worden. Als leek heb ik op dat gebied veel geleerd in de werkgroep. Het gaat namelijk niet alleen om ‘mooi’ of ‘heel oud’. Maar het gaat ook om of een pand beeldbepalend is. Of een pand past in de beeldkwaliteit van de buurt, dus of het past in de directe omgeving. Heeft het zeldzame historische kenmerken? En wat was de functie? Er valt een hoop te leren. En het is heel leuk om op die manier te kijken. Geen haast, rustig alle kenmerken bekijken en in de groep bespreken. (de linkjes kunt u het beste openen door rechts te klikken en in een nieuw tabblad te openen) Verder lezen

Twitterberichten