Ruyterveer  

        door Ruud Meijns            

Daar waar eens korenmolen ‘de Ruyter’ stond en plaats moest maken voor de Hogere Burgerschool staat nu het flatgebouw Ruyterveer (en niet Ruijterveer zoals men dat tegenwoordig meent te moeten schrijven). De Ruyter, de korenmolen stond er al in 1439 en is in 1864 gesloopt. De plek waar de korenmolen stond was goed gekozen omdat nabij een sloot lag, makkelijk voor de aanvoer van te malen goederen.

Dit is gezicht op de Westzijde getekend door J. de Beyer. Op de voorgrond is de Oostzijde en links op het plaatje de Doopsgezinde Vermaning, dan molen de Ruyter en verder de ‘Bullekerk’.

Op een tekening uit het gemeentearchief is dat watertje nog goed zichtbaar en we zien dan dat het tot aan de Westzijde doorloopt. Dat is voordelig voor de werklui in de molen, dat is minder sjouwen als schepen tot bij de voordeur van de molen kunnen komen.

 

Toen de HBS werd gebouwd lag het watertje er nog. Zie het rode pijltje.

Dit is een kaart uit 1890. Er staat op de kaart nog bij geschreven ‘De Ruyter, meelmolen’.

 

De volgende foto uit 1894 is van notaris Hondius, amateurfotograaf. Hij woonde in de Oostzijde en maakte een foto van de westkant met de Vermaning nog net zichtbaar links en de Hogere Burgerschool rechts daarvan.

 

Het mooie van deze foto is dat er in het haventje nog een schip ligt. Het lijkt mij een tjalk, een schip waarmee voorheen de vrachtvaart werd gedaan. Het is niet te zien of de sloot nog doorloopt naar de Westzijde maar het moet wel omdat de tekening uit 1890 dat nog wel laat zien.

Ik heb niet kunnen terugvinden wanneer de sloot precies is gedempt maar in mei 1930 schrijft B&W aan de gemeenteraad,

‘Door het bebouwen van het terrein aan de zijstraat van de Westzijde ten zuiden van het lyceum is het noodig aan die straat een naam te geven. Wij stellen u voor die straat te noemen: De Ruyterveer, omdat de weg leidt naar een veer bij de plaats, waar vroeger de molen De Ruyter heeft gestaan’.

 

Ruyterveer rond 1950.

Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad