Straatnamen – een gedoe

Het geven van namen aan nieuwe straten kan som nog wel eens lastig zijn. Dat hebben we laatst gezien met de naam Hobo, in een muziekwijk, die veranderd moest worden in Piccolo. Nu schijnt het toch terug naar Hobo te gaan. De straatnamencommissie heeft het er maar druk mee. Het verschijnsel is echter niet nieuw.

In oktober 1927 kwam in de gemeenteraad een voorstel om straatnamen met ‘pad’ op het eind te wijzigen in ‘straat’. Het communistische raadslid Bosman kwam met het voorstel om dan gelijk maar ook het woord ‘Prinsen’ in Prinsenpad af te schaffen, want aan dit pad wonen geen prinsen, maar alleen lezers van het Marxistische weekblad De Tribune.

Hij stelde voor de naam te wijzigen in ’Krasny Oktoberstraat’. Op z’n Hollands is dat “Rode Oktoberstraat”. Het voorstel haalde het niet.

Iets eerder speelde er zich ook een strijd om namen af in het buurtje met namen als Dominee Baxstraat, P.L. Takstraat. In dit in 1920 voltooide wijkje werd door woningbouwverenigingen Zaans Volkshuisvesting als Patrimonium gebouwd.

Zaans Volkshuisvesting wilde als socialistische vereniging de grote leiders van de beweging eren en kwam met namen als Karl Marx en Friedrich Engels voor de straten. Dat viel bijzonder slecht bij de christelijke vereniging Patrimonium die met namen van Nederlandse christelijke leiders kwam zoals Klaas Kater, A.S. Talma en Jan Windhouwer.

De kwestie liep zo hoog op dat er een voorstel kwam om de hele wijk dan maar namen van bloemen te geven. Maar Patrimonium hield vast aan de door haar gekozen namen. Tenslotte moest wethouder Duijs er aan te pas komen om tot een vergelijk te komen. Heel diplomatiek overtuigde hij Volkshuisvesting ervan dat de namen van Marx en Engels toch eigenlijk te groot waren voor zo’n klein wijkje. Daarop koos men ervoor om P.L. Tak en Dominee W. Bax met een straatnaam te eren.

We komen hier nog op terug door iets te vertellen over de naamgevers van deze straten en het plein in dit buurtje.