24 november

De Bloemgracht – Een lezing van Henk Roovers

Zaandam maakte in de 17e eeuw een enorme ontwikkeling door. Dat betrof niet alleen een industriĆ«le ontwikkeling, maar ook een op het gebied van het aantal inwoners. De bedrijvigheid vroeg om een groot aantal werknemers en toen gold, “waar je werk was”, daar was ook je woonplaats. Arbeiders bouwden in eerste instantie rond de Dam en de hoge en lage dijken, maar al vlot was daar ruimte te kort. Eigenaren van landerijen boden deze aan om er paden op aan te leggen. De Bloemgracht werd een van die paden. Verder lezen