30-06-1924

Jacob Israël de Haan (31 december 1881 – 30 juni 1924)

In aansluiting op het twitterbericht van Erik Schaap (zie hiernaast) willen wij ook enige aandacht besteden aan deze grote Zaankanter. Hij werd vermoord vanwege zijn ideeën over de toekomst van Israël. En de enorme opkomst bij zijn begrafenis gaf aan dat hij niet alleen stond in zijn opvattingen.

Zie ook:https://eriksgaap.nl/2021/12/31/de-jeugd-van-jacob-israel-de-haan/

De Begrafenis

De opkomst bij de begrafenis van Jacob Israël de Haan in 1924 en zijn grafmonument in Jeruzalem. Op een steen tegenover de synagoge op de Gedempte Gracht staat dit gedicht van hem:

Wat is de Zaan een mooie brede stroom,

Ik ben een jongen te Zaandam geweest,

Jeruzalem: zó teder, als een droom,

Herdenk ik hier mijn jeugd en elk Joods Feest.