Dag van de Arbeid

1 mei 1892

 30 april 1892

Op 30 april 1892 werd aangekondigd dat de bijeenkomst op 1 mei in het kader van de 8-urige werkdag gehouden zal worden op het Krimperven en niet op een land bij de Oostzijde. Aanvang is vier uur ’s middags, toegang 10 cent. Spreker zullen zijn: Jb. Leguit, D. de Clerq en F. van der Goes.

Zoals gewoonlijk wierpen belangrijke gebeurtenissen hun schaduw vooruit. Het Zaanlandsch Nieuws en Advertentieblad hoopte dat de 1 mei viering vooral zou gaan over de politieke rechten van den werkman en minder een poging om de ‘reeds gapende kloof tusschen standen en klassen nog groter te maken’.

De in 1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis roept bij de 1 meiviering in 1892 al op tot een achturige werkdag. Verder lezen

1 mei – Dag van de Arbeid

Sinds 1890 wordt op 1 mei als Dag van de Arbeid gevierd door de werkende klasse. De toen nog geldige reden als de invoering van de 8-urige werkdag ligt al achter ons. Dat vieren is er ondertussen ook wat uit geraakt. Verder lezen