Zoeken:

De Drie Gekroonde Hamers

Van Huisvrouw tot Guiswijf: Zaanse weduwen in bedrijf tussen 1650 en 1940

In het boek De Drie Gekroonde Hamers: Geschiedenis van een Zaanse smederij blijken twee vrouwen, moeder (weduwe) en dochter, deze smederij in de achttiende eeuw te exploiteren. Dat was niet zo uitzonderlijk, want uit onderzoek naar de Amsterdamse VOC in de achttiende-eeuw is gebleken dat vier weduwen met hun smidswinkels de VOC voorzagen van ijzerstaven en scheepsbeslag zoals ankers.

Op de regel dat vrouwen handelingsonbekwaam waren, bestond een uitzondering voor weduwen. Zij konden hun eigen zaken regelen, het bedrijf van hun overleden echtgenoot voortzetten of een eigen bedrijf beginnen. Het fenomeen dat een weduwe een zaak dreef, kwam regelmatig voor en is de aanleiding voor deze nadere verkenning van het aandeel van vrouwen in het Zaanse bedrijfsleven.[1]

Lees verder over de Zaanse weduwen in het artikel van Margreet van der Hut, schrijfster en Annemijn Bouwman, medewerker Zaans Museum, klik hier. Artikel Zaanse weduwen

[1] J. H. G. Gawronski, De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam: VOC-bedrijvigheid in 18e-eeuws Amsterdam (Amsterdam 1996), 281-285; M. van der Hut, De Drie Gekroonde Hamers: Geschiedenis van een Zaanse smederij (Zaandijk 2021), 17-18. Illustratie: De Linnenkast, fragment – Pieter de Hooch

De Drie Gekroonde Hamers

geschiedenis van een Zaanse smederij 1676 – 2022

door Ruud Meijns

Wat zal dat voor geluid zijn geweest als je in de 17e eeuw over de Hogendijk liep en er op de scheepswerven werd getimmerd, gezaagd en in de smederij klonk het geluid van hamers op staal. Eén en al bedrijvigheid. Daar moest ik aan denken bij het openslaan van het boek De Drie Gekroonde Hamers van Margreet van der Hut.

Voor zover nu bekend begon het smeedwerk op de Hogendijk met Heijndrick Tijsz. Smit († 1697). Via het belastingregister kwam de schrijfster erachter dat in 1677 een nieuwe smederij werd genoteerd. Het deurkalf van de smederij wijst op 1676.  

Smederij de Drie Hamers door Jan Kruijver Verder lezen

logo HZ
Twitterberichten