Havenlijn

De Eerste Zaanlijn

door Ruud Meijns en Peter de Vries    

 Er zijn twee bruggen over het Noordzeekanaal geweest; twee Hembruggen. De eerste, foto boven werd in 1887 gelijktijdig met de spoorlijn tussen Zaandam en Amsterdam in gebruik genomen. Deze Hembrug en dus ook de spoorlijn had een ander traject dat meer naar het oosten lag dan de latere Hembrug die in 1907 in gebruik werd genomen. De eerste Hembrug werd in 1910 gesloopt.

Het eerste traject van de Zaanlijn richting Amsterdam liep vanaf het station richting Havenbuurt. Dan over de brug die over het water ligt dat van de Voorzaan naar de Schiethaven loopt en verder achter de huizen van de Havenstraat richting het Noordzeekanaal. Van die lijn zijn aanwijzingen te vinden op foto’s en op kaarten. Verder lezen