R.K. Coöperatie “De Voorzorg”

R.K. Coöperatie “De Voorzorg”

door Ruud Meijns

Rond 1918/1919 wordt in de R.K. Volksbond de noodzaak besproken om te komen tot een Rooms-katholieke Coöperatieve voorziening. Op 4 februari 1919 volgt de oprichting van Roomsch-Katholieke Coöperatieve Productie en Consumptie Vereeniging “De Voorzorg” zoals de vereniging voluit heet.

Het eerste bestuur bestond uit de heren: B. Miermans, voorzitter; A. van Halderen, secretaris; N. Palmboom, penningmeester; O.M. Jansen, 2e secretaris:  J.H. Beijards, 2e penningmeester; J. Thien en C. v.d. Valk, commissarissen en geestelijk adviseur de Weleerwaarde heer G. ter Meij.

Hulde aan deze mannen die in het rood getinte Zaandam een katholieke coöperatie startten en in stand wilden houden. De weg zou vol teleurstellingen liggen, maar ook blijde verrassingen die hen deed volhouden. Notulen oprichtingsvergadering4 februari 1919 Verder lezen