Ton R. Vermij

Ton R. Vermij

door Ruud Meijns

Wie met Ton R. Vermij praat leert ook zijn enorme netwerk kennen. Hij is een man van verbinden, van het onderhouden van relaties, zowel zakelijk als bestuurlijk. In deze publicatie aandacht voor zijn zakelijke activiteiten.

Krugerstraat

Ton is 28 februari 1946 geboren in de Krugerstraat op nr. 49 als zoon van Jan Vermij en Truus Plekenpol. Daar hadden ze een kruidenierswinkel.  In dit pand is later snackbar Kok gekomen want in 1948 verhuisde het gezin naar Pieter Latensteinstraat 50 en ruilde van woning met Kok. Kruidenier Jan Vermij verkocht ook brood. Dat betrok hij bij bakkerij Reevers uit de Oostzijde, waar later Simonsport is gekomen, net voorbij de Tuin der Nederlanden. Reevers werd overgenomen door bakkerij De Zeeuw van Dik Dekker en Piet de Vries ook uit de Oostzijde. Verder lezen

Afscheid voorzitter Ton R. Vermij

De vereniging Historisch Zaandam is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Onlangs heeft onze voorzitter Ton R. Vermij aangegeven zijn bestuurstaken neer te moeten leggen. Hoewel wij dit zeer betreuren, begrijpen en respecteren we zijn overwegingen, die hij zelf als volgt verwoordt:

Na een openhartoperatie in 2011 heb ik op medisch advies diverse bestuurstaken afgestoten om het rustiger aan te gaan doen. Toen ik begin dit jaar werd gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de vereniging Historisch Zaandam heb ik daarover aanvankelijk flink getwijfeld. Desondanks heb ik mij laten overhalen me als bestuurslid en zelfs als voorzitter in te zetten voor dat mooie initiatief. In de korte tijd dat wij daar nu mee bezig zijn geweest ben ik er achter gekomen dat dit naast mijn werk voor De Corner en de Zaanse Startersprijs toch teveel is. Bij nader inzien wil ik mij in mijn eigen tempo liever bezig houden met het actualiseren van de historische gegevens van bestuurlijk Zaanstreek in ZaanWiki. Zoals de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, de Zaanse Startersprijs, de KvK, KNOV, MKB Zaanstreek, VNO, ZON, OV CityCenter en OV Zuiddijk. Om die reden heb ik besloten om per direct te stoppen met mijn bestuurswerk en het voorzitterschap van de vereniging Historisch Zaandam.

Wij hebben alle begrip voor Ton zijn overwegingen. We hebben gezien hoeveel energie Ton in korte tijd in het bestuurswerk voor onze vereniging heeft gestoken. We hopen als bestuur van harte dat de vereniging binnenkort weer onder voorzitterschap staat van iemand die dit ook kan opbrengen. Ton blijft zoals hij zelf aangeeft “gewoon lid van deze club van enthousiaste vrijwilligers” en hoopt zo ook zijn steentje te kunnen bijdragen. Wij als overgebleven bestuursleden zullen in voorkomende gevallen zeker gebruik maken van zijn hulp en zijn uitgebreide netwerk.

 

Ton bedankt, het ga je goed.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vereniging Historisch Zaandam,

Nora Rodenburg, Hessel Kraaij, Ruud Meijns, Paul Vreeken en Astrid Plekker.

Historisch Zaandam zoekt nieuwe voorzitter (pdf)