Tyfus

Over Inenting gesproken

door Ruud Meijns

Nu zit Nederland te wachten op het moment dat we allemaal zijn ingeënt en het ‘normale’ leven weer op gang kan komen. In 1940 was er een Tyfusepidemie gaande. Er werd gewaarschuwd om geen gebruiksvoorwerpen in open water te wassen. Of dat alle gekochte melk, flessen of losse melk, gekookt moest worden. In mei was Nederland door het Duitse leger bezet. 

Het zwemmen in open water werd nu afgeraden en dus ook in de zwembaden zoals die in de Voorzaan. Voor militairen werd het verboden.

En dan besluit de Inspecteur van Volksgezondheid dat de inwoners van de Zaanstreek ingeënt moeten worden. En zo gebeurde het ook. 22 mei, ’s avonds om 7 uur begon de campagne. Eén de eersten die een prik kreeg was burgemeester In ’t Veld.

foto overgenomen uit de Zaanlander van 28 mei 1940.