Wijkcentrum De Poelenburcht

De Poelenburcht 40 jaar

Over het jubileum van het buurthuis De Poelenburcht spraken we met Ellie Oomen en Jeanette Venniker van de Klankbordgroep Poelenburg; het ‘Oor van de wijk’. Beiden zijn, zoals dat altijd gaat in het vrijwilligerswerk via deelname aan een activiteit erin gerold. Ze vragen of je misschien tijd heb om even dit of dat te doen en voor je het weet zit je in een bestuur. Maar het gaat om betrokkenheid bij de plek waar je woont en zeker in een wijk als Poelenburg is dat van belang. De laatste jaren is wel gebleken dat niet alle verschillende groepen in de wijk dezelfde belangen hebben.

 

De wijk Poelenburg, vernoemd naar de paltrokmolen ‘De Gekroonde Poelenburg’ is een gebied dat tussen De Gouw, De Zuidervaart en De Watering ligt en is in de jaren ’60 gebouwd. Voortrekkers waren de grote bedrijven in de Zaanstreek zoals Albert Heijn, Bruynzeel, Verkade, maar ook uit Amsterdam – NDSM en ADM, die huisvesting zochten voor de vele arbeiders die ze nodig hadden in hun industrie.

 

Het BZI (Bouwbureau Zaanse Industrie) nam de touwtjes in handen en moest zorgen dat er in snel tempo huizen gebouwd werden. De arbeiders kwamen uit de noordelijke provincies, maar ook uit het buitenland zoals de Italianen die bij de ADM werkten en bekend werden met de ‘Spaghettiflat’.

 

Voorzieningen waren er nauwelijks in de beginperiode in 1962/63, maar op initiatief van de Zaanse Gemeenschap en bewoners kwam er toch iets als een buurthuis, nog wel in een gewoon woonhuis aan de Linnaeusstraat, hoek Straat Poelenburg. Er werden flyers gemaakt om aan te geven dat er wat te doen was en zo mensen enthousiast te maken om mee te doen. Samenhang te creëren in een wijk die nog als los zand aan elkaar hing; iedereen kwam overal vandaan.

Poelenburg in 1965

Er waren erg veel jonge gezinnen en niemand kende elkaar. Er werd ook gebruik gemaakt van de 3 garages die de straat Poelenburg stonden (nu verdwenen) om te voorzien in mogelijkheden voor ontspanning zoals kaarten, naaiclubjes etc. Om mensen maar uit de woningen te krijgen en verbinding te maken.

En dan in 1978 wordt er begonnen met de bouw van De Poelenburcht die in augustus van dat jaar werd geopend door de Brinkmannen, Minister Eelco Brinkman, wethouder Ton Brinkman en voorzitter van de beleidsraad Joop Brinkman.  Inmiddels zijn er volop vrijwilligers en er was altijd wat te doen. In 1989 waren er 127 vrijwilligers actief en dat waren er heel wat meer dan nu het geval is.

 

Kinderen uit heel Poelenburg waren binnen 10 minuten in het buurthuis. Wat natuurlijk mee hielp was dat het aanbod voor ontspanning thuis nog erg klein was; weinig TV-netten, geen internet dus voor je sociale contacten ging je naar het buurthuis. De organisatie is in handen van de Wijk Kontakt Groep; van de bewoners voor de bewoners. En natuurlijk is er verloop, maar de één gaat en de ander komt. Maar met de komst van professionals, zoals met het in ‘88 opgerichte Welsaen, ontstaan ook wrijvingen met de vrijwilligers.  De professionals willen sturen en de bewoners willen het zelf doen.

Oudere bewoners spreken nog met liefde over de beginperiode en dat hopen ze met de viering van het jubileum een beetje terug te halen. Op de tentoonstelling zal er veel te zien zijn. Vele foto’s worden getoond, een deel van de uitgaven van de Poelenburgkrant, maar ook de film over de Spaghettiflat.

 

Mocht u zelf nog interessant materiaal hebben neem dan contact op met: poel40@gmail.com

 

Het jubileum in het weekeinde van 22 en 23 september is een mooie gelegenheid om buren en kennissen van vroeger weer eens te ontmoeten en ervaringen te delen.

Op de 23e is er een reünie voor oud professionals en medewerkers van de Poelenburcht.

 

https://www.facebook.com/pages/Buurtcentrum-De-Poelenburcht

https://klankbordgroeppoelenburg.wordpress.com/

 

 

foto’s: Gemeentearchief Zaanstad.