Zaanlandsche Zeil- en Roeivereniging

De Zaanlandsche Zeilvereniging

door Ruud Meijns

 Volgend jaar bestaat de Zaanlandse Zeilvereniging 140 jaar, opgericht in 1882, een respectabele leeftijd en we spreken over de geschiedenis met Dirk Molenaar. Dirk is al heel lang lid van de Z.Z.V. , de zeil- en roeivereniging aan de Havenstraat. Hij roeit er al vijftig jaar. Hij is in 1966 lid geworden, ook het jaar van de oprichting van de politieke partij D ’66. Dirk was 21 jaar en ging stemmen voor de Tweede Kamer, er was nog een opkomstplicht.

Hij is in Westzaan geboren op 5 januari 1945. De lagere school deed hij op de Noorderschool in de Kerkbuurt en daarna de Openbare U.L.O aan de Vlielandstraat bij de Hoornse lijn met de directeuren de Waal, de Bruin en ook nog Banning, die gaf aardrijks- en wiskunde.

Dirk is een nazaat van de drie generatie Molenaar die Molenaars Kindermeel hebben gerund. Verder lezen