Zwaardemakerstraat

Het verhaal van een huisje

door Ruud Meijns

Zwaardemakerstraat nummer 1 stond al een tijdje verlaten en verwaarloosd in de Oostzijde hoek Zwaardemakerstraat. Er werd brand gesticht; een troosteloos einde.

Het werd in 1899 gebouwd door Jan Kakes, een meester tmmerman uit Zaandam.  Het bouwbedrijf was in 1874 gesticht door Cornelis Kakes. Zoon Jan trad in 1876 toe tot het bedrijf en voegde er een metselbedrijf aan toe. Jan overleed in 1909. Verder lezen

Zwaardemaker

De site van ‘Zaandam, Toen en Nu’ publiceerde een foto waarop het personeel van de Zwaardemakerfabriek in de Oostzijde staat opgesteld. 1 persoon herkende zijn oom Van ‘t End rechts op de foto. Wat zou het mooi zijn als we meerdere namen hieraan zouden kunnen toevoegen. De foto is genomen in de Zwaardemakerstraat. Zo hoort dat, een eigen straat. Uw reacties zijn welkom.

 

Personeel van Zwaardemaker

Van Lida van de Stadt ontvingen we de onderstaande reactie:

De foto is gemaakt op de Birmastraat, toen nog alleen bebouwing langs de noordkant van de straat en was vernoemd naar het pakhuis Birma, een voorganger van de latere pakhuizen van Zwaardemaker. Dat pakhuis dateerde van 1876. Na de eerste wereldoorlog in 1919 is die pellerij geliquideerd. De Birmastraat werd later omgedoopt tot Zwaardemakerstraat.

Op de foto staat op de achterste rij 10e van links mijn opa Hendrik van de Stadt (1880-1950) expeditiechef bij Zwaardemaker en de achterste rij 13e van links zijn schoonzoon Johan Gerrit Deudekom (1902-1989) , afscheper in de expeditie. Vriendelijke groet Lida van de Stadt.

Nog een persoon herkend. Roelien van Egmond herkende haar grootvader Jan Fontein. Degene op de onderste rij derde van links is Jan Fonteijn (1874-1945). Hij woonde Zwaardemakerstraat 1 in het houten huisje wat nu dichtgetimmerd is.