Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2019

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Historisch Zaandam te houden op donderdag 16 mei 2019 in de Oud-katholieke schuilkerk Heilige Maria-Magdalena aan het Papenpad 13 in Zaandam. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Lees hier de volledige agenda  

19.30 uur Inloop.

Om 19.45 uur zal de heer Munters een toelichting geven op het interieur van dit zeventiende-eeuwse gebouw, de enige nog gaaf bewaarde schuurkerk in ons land. De houten kerk dateert uit 1695 en is gerestaureerd in 1927. Het is een Rijksmonument en heeft barok meubilair, een altaar met schilderstuk, een tabernakel met beelden van Willebrord en Bonifacius en een éénklaviers orgel, dat uit ongeveer 1700 stamt.
Het gebouw wordt binnenkort ingericht tot Kamermuziek Centrum waarin straks – met name jonge – kamermusici zich kunnen voorbereiden op concerten en concoursen. In het hoofdgebouw met 150 zitplaatsen kunnen ook concerten worden gegeven en cd’s worden opgenomen. Het nieuwe centrum is een initiatief van violist Mathieu van Bellen, samen met de musici Maria Milstein en de broers Omri en Ori Epstein.
Historisch Zaandam is de eerste gebruiker van deze accommodatie onder de nieuwe eigenaren.

20.00 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering.

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Mededelingen
 4. Verslag oprichtingsvergadering 23 april 2018.  Bijlage 1 Verslag oprichtingsvergadering Historisch Zaandam 23-04-2018
 5. Algemeen Jaarverslag. Bijlage 2 Jaarverslag 2018
 6. Financieel Jaarverslag.
 7. Financieel verslag 2018.  Bijlage 3 Jaarrekening 2018 & Begroting 2019
 8. Verslag van de kascommissie. Bijlage 4 Verklaring Kascommissie 2018
 9. Verlening decharge aan het bestuur.
 10. Vaststelling begroting 2019. Bijlage 3 Jaarrekening 2018 & Begroting 2019
 11. Vaststelling contributie 2020.
 12. Benoeming nieuwe kascommissie.
 13. Het bestuur bestaat thans uit Paul Vreeken (lid, voorzitter a.i.), Hessel Kraaij (secretaris), Nora Rodenburg (penningmeester), Ruud Meijns en Astrid Plekker. Het bestuur stelt voor Paul Vreeken conform artikel 9.2 van de statuten in de functie van voorzitter te benoemen.
 14. Planning van activiteiten in 2019. Bijlage 5 Jaarplan 2019

21.00 – 21.15 uur Pauze

 1. Presentatie Gerry van Sante-van Ingen.
  Gerry van Sante-van Ingen heeft een boek geschreven over architect S.B. van Sante die begin twintigste eeuw een belangrijke stempel gedrukt heeft op de architectuur van de Zaanstreek. Hij ontwierp de eerste woningen van woningbouwvereniging Leo XIII en was hij de architect van stoommeelfabriek Vrede uit 1918 in Zaandam.
 1. Presentatie John Kerssens.
  John Kerssens vertelt over zijn werk in de restauratie van het rijksmonument Vrede in Zaandam en met welke uitdagingen hij te maken had.
 2. Rondvraag

22.00 uur Sluiting

De bij deze agenda behorende bijlagen zijn gepubliceerd op de website van Historisch Zaandam. Desgewenst sturen wij u een complete set van de agendastukken per e-mail toe. Een aanvraag hiervoor kunt u sturen aan secretariaat@historisch-zaandam.nl

Wij willen u er op wijzen dat er op het Papenpad zeer beperkt en betaald parkeren mogelijk is. Kom daarom op de fiets naar onze vergadering. Komt u toch met de auto, dan is vrij parkeren in de omgeving van het Wagenschotpad aan de noordkant van de Papenpadsloot mogelijk.