Werkgroep Historisch Erfgoed & Ruimte

Eind 2018 is het bestuur met een werkgroep “Historisch Erfgoed & Ruimte” gestart. Zij heeft in 2019 verder vorm gekregen als gevolg van een in februari onder de leden verspreide oproep om zich als vrijwilliger voor bepaalde activiteiten binnen onze vereniging in te zetten. Drie leden zijn toen bereid gevonden er aan deel te gaan nemen.

Genoemde werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van vastgoed en ruimtelijke structuur in Zaandam in historisch opzicht. Zij bewaakt het behoud van historische panden, pleinen, bruggen en objecten in Zaandam. Afhankelijk van de situatie hoeft niet in alle gevallen tegen nieuwe ingrepen te worden gestemd, mits daarbij respectvol met de historie wordt omgegaan. Aandachtsveld zijn niet alleen de gemeentelijke plannen, maar ook de plannen van woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en particuliere eigenaren.

Verder maakt zij zich sterk voor een actuele lijst van monumenten in Zaandam, het goed onderhouden van deze panden en het regelmatig updaten van de lijst met nieuwe als beeldbepalend/karakteristiek aangemerkte panden.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep onder meer sloop- of verbouwingsplannen besproken van panden in Zaandam die bescherming verdienen, buurtwandelingen gemaakt om bepaalde buurten in Zaandam en daarin gelegen specifieke panden te verkennen, een begin gemnaakt met het ontwikkelen van een “Monumentenwandeling” in Zaandam (in groeps- of individueel verband), enz.

Ook wil de werkgroep meer kennis en expertise gaan opbouwen over vragen als: wanneer is een pand of object van historische waarde?, wat is een beeldkwaliteitsplan ? en hoe zet je dat op ?

De werkgroep bestaat momenteel uit 6 personen, waarvan er één heeft aangekondigd het eind van het jaar te stoppen vanwege een op zich genomen functie in het bestuur van de vereniging.

naam functie vanaf tot
Huub van Leeuwen voorzitter 12-12-2018 15-10-2020
Paul Vreeken lid 12-12-2018  
Gerard van Leeuwen lid 12-12-2018 31-12-2020
Herman Aartsen lid 08-04-2019  
Simon Greve lid 08-04-2019  
Jolanda Hendriks lid 08-04-2019  

We zoeken dus naar uitbreiding. Misschien heeft u interesse om mee te doen. Als u eens een praatje wilt maken met een lid van de werkgroep dan kan dat door contact op te nemen met het secretariaat