Word Vriend van de Bullekerk

Zoals wellicht bekend maakt onze vereniging wekelijks gebruik van de Bullekerk. Door de corona-crisis is dit op dit moment echter een flinke tijd niet mogelijk. Het is dan ook zware tijd voor de initiatiefnemers voor het behoud van dit waardevolle monument.  Wij dragen de Bullekerk dan ook een warm hart toe. U ook?

U kunt de Bullekerk steunen in deze onzekere tijd! Geef dan een vrijwillige bijdrage of word vanaf €25,= Vriend van de Bullekerk. U wordt als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en bent welkom bij de jaarlijkse Kerst-/Nieuwjaarsborrel voor Vrienden van de Bullekerk. Door uw vrijwillige bijdrage helpt u de Bullekerk overeind te blijven in deze moeilijke tijden en kunnen wij onze activiteiten blijven organiseren. Ga hier naar de website om de Bullekerk te steunen.