Wormer in Turbulente tijden

door Ruud Meijns

“Onze familienaam is al een paar eeuwen met Wormer verbonden”, zegt geboren Zaandammer Frank Tjeertes, voorzitter van de Stichting Historisch Wormer. Daar is hij, als inwoner van Wormer, met recht trots op. Trots is hij ook op zijn boek dat onlangs door burgemeester Tange werd gepresenteerd; ‘Wormer in Turbulente tijden’.

De turbulente tijden slaan op de periode aan het einde van de 18e eeuw waarin hervormingsgezinde patriotten tegenover de Oranjes stonden. In die periode werden in stad en land de schutterijen gemobiliseerd en dan komen we ook gelijk bij de aanleiding voor het schrijven van dit boek.

Twintig jaar geleden werd in het voormalig gemeentehuis van Wormer werd een trommel gevonden. De restauratie van deze trommel, op initiatief van de Stichting Historisch Wormer was de aanleiding om te zoeken naar de leeftijd van het ding. Door onderzoek kon men vaststellen dat in 1785 in Wormer een dorpsschutterij ingesteld was. Een jaar later, toen er een burgeroorlog in de provincie Holland dreigde, werd in Wormer het ‘Genootschap van Wapenhandel’ opgericht. De term ‘Wapenhandel’ moet gezien worden als het behandelen van wapens en niet de verkoop ervan. Voor deze burgermilitie werden tal van zaken aangeschaft waaronder een vaandel.

Toen hij er eenmaal zo ver in zat is Frank Tjeertes verder gegaan met zijn onderzoek en heeft in z’n boek vooral beschreven hoe het ingezetenen van Wormer en de Zaanstreek is vergaan in de verschillende periodes t.w.:

– de Patriottentijd

– De oorlog van 1799; Engelse en Russische troepen in Noord-Holland

– Napoleontische periode en het eerste koninkrijk in 1815

– slag bij Waterloo en

– de Belgische opstand

Het Nederland van toen beleefde roerige tijden, het zat rondom in de oorlogen, werd van allerlei kanten aangevallen.

Deze opwindende periode wordt door Frank Tjeertes verteld aan de hand en informatie uit de plaatselijke archieven, waaronder geschiedenissen van inwoners. Nu zijn archieven geen onbekende plek meer voor Frank Tjeertes. Van jongs af aan heeft hij zich voor de geschiedenis geïnteresseerd. Al vroeg maakte hij, samen met zijn vader, foto’s van Zaandam waar toen veel veranderde.

de titelbladzijde van het boek

Misschien dat zijn meester op de lagere school daar ook iets mee te maken heeft gehad. De leerling (nu 73) en de meester (87) hebben al weer wat jaartjes contact met elkaar en afgelopen week kon Frank aan zijn meester van toen het boek over Wormer overhandigen. Vanaf nu mag hij Theo zeggen en kan het meester achterwege blijven.

Een burgeroorlog is iets dat we in Nederland niet snel zullen meemaken, maar toen was het bijna zover. Gewapende groepen stonden tegenover elkaar, steden en dorpen waren verdeeld in voor en tegen Oranje, zelfs families werden uit elkaar getrokken door dit geschil. Tenslotte is er door een leger uit Pruisen, op uitnodiging van Oranje, een eind gemaakt aan deze onrust. Lees er alles over in:

‘Wormer in Turbulente tijden’.

 

Informatie.

ISBN: 9789082755497

Hardcover – 102 blz.

Prijs: € 22,50

 

Het boek is te bestellen via email: post@historischwormer.nl

 

En op 27 maart, van 10:00 tot 14:00 uur is er gelegenheid het boek te kopen bij het Scwo, Faunastraat 62, 1531 WH, Wormer.

 

 

foto schuintamboer: Wim Egas