Zuiddijk 233-235

door Ruud Meijns

Vanaf de Zuiddijk zijn de woningen met nummers 233 en 235 nauwelijks te zien. Een groene muur belemmert het zicht, maar als men zich er een beetje doorheen wringt is dit het uitzicht.

Er loopt een paadje dat de bezoeker stapsgewijs naar beneden zal brengen. Maar dit is niet de echte ingang – die ligt een paar stappen verder. Ook weer omlaag om tot de voordeur aan de zijkant te komen. Bij mijn bezoek werd ik opgewacht en mocht door de ‘artiesteningang’ aan de achterkant de woning betreden. Historisch Zaandam schreef eerder over deze woning 235 omdat die bewoond werd door de grootouders van Evert Voorst. (zie https://www.historisch-zaandam.nl/evert-van-voorst-05-10-1932/)

De huidige bewoner kwam in het huis in 1981 toen hij het kon huren. Toen de mogelijkheid zich voordeed heeft hij beide panden in 1983 gekocht. Hij vertelde dat tal van oud bewoners en kinderen van oud bewoners van zowel 233 als 235 regelmatig aanbellen met het verzoek om nog een keertje te mogen kijken hoe er vroeger werd gewoond. Aan de buitenkant is het pand ongewijzigd en voor een deel is in nummer 233 ook binnen nog veel hetzelfde. Binnen nummer 235 is als het ware een moderne woning in gebouwd. Over de originele plankenvloer is een nieuwe gelegd en ook de originele balken zitten nog onder het nieuwe plafond. 

Het dubbele woonhuis werd in 1842 gebouwd. Er hebben waarschijnlijk vroeger o.a. vissers in gewoond. Die hadden hun jol in de dijksloot liggen en konden zo het veld in waar ze misschien hun fuiken hadden geplaatst.

Er werd in het huisje ook vis gerookt want in de schoorsteen zijn op de bovenverdieping visluiken in de schoorsteen te vinden. De foto is uit 1967 ten tijde van een bouwaanvraag.

Over de dijksloot die uitkwam in de Hanenpadsloot, waren weilanden waar o.a. melkboer Swart zijn koeien had lopen. In de jaren dertig veranderden de weilanden in grond voor woningbouw; de Jonge Arnoldusstraat. Deze wijk werd in jaren ’30 door de Gebroeders IJdenberg gebouwd. De dijksloot werd gedempt, er kwam een riolering. De woningen raken met de achterkant de woningen aan de Zuiddijk. Ertussen ligt een demp.

Deze foto is door fotograaf (en schilder) Freek Engel rond 1900 gemaakt vanaf het bruggetje over de dijksloot bij het Hanenpad.

We kijken richting het noorden en zien zelfs nog iets van Zuiddijk 233-235.