Zoeken:

Over ons

Doel van de vereniging is het bevorderen van kennis over het verleden en het daardoor onderhouden van de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst van Zaandam. Het vanuit historisch bewustzijn bevorderen van contacten tussen (groepen van) inwoners van Zaandam en anderszins het leveren van bijdragen aan de gemeenschapszin van de inwoners en bedrijven, gevestigd in Zaandam. Het leveren van een bijdrage aan het behoud, herstel en gepast gebruik van historisch erfgoed van Zaandam en het versterken van de identiteit van Zaandam als aanjager van de economische geschiedenis van de Zaanstreek.

Het bestuur bestaat uit Hessel Kraaij (secretaris), Nora Rodenburg (penningmeester), Paul Vreeken, Ruud Meijns en Astrid Plekker. Momenteel is er een vacature voor de voorzitter van onze vereniging.

We zijn zeer verheugd tot ons Comité van Aanbeveling te mogen rekenen;
Jeroen Olthof, Piet Oudega en Cor Visser.

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overleden van de lieve “kleidoiffie” Marie Kleij. Zij was lid van ons comité van aanbeveling sinds de oprichting van onze vereniging. Onze gedachten gaan naar haar nabestaanden.