Magazine

De vereniging brengt tweemaal per jaar een ‘Magazine Historisch Zaandam’ uit. Het blad is voor de leden van de vereniging gratis verkrijgbaar. Losse nummers 1 t/m 9 kosten € 4,00 en zijn per email te bestellen bij secretariaat@historisch-zaandam.nl. Vanaf nummer 10 is de prijs € 5,00. Het blad is in de losse verkoop ook verkrijgbaar bij Bruna op de Dam.

De redactie van het Magazine bestaat uit Ursulien van Berge, Ruud Meijns, Giljam Klijn en Miranda de Boorder. De eindredactie berust bij Ursulien van Berge. De vormgeving wordt verzorgd door Merlijn Enserink.

Kopij voor het Magazine kan per e-mail worden aangeleverd via redactie@historisch-zaandam.nl . Het copyright van de artikelen in het Magazine ligt bij de auteurs.

De uitgave van het Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de plaatsing van advertenties. De advertentietarieven hiervoor zijn:

Hele pagina A4 200 x 287 mm €  99,95
Halve pagina 200 x 141 mm €  49,95
Kwart pagina 96 x 141 mm €  29,95
Achtste pagina 98 x 68 mm €  14.95

Over deze tarieven is geen BTW verschuldigd. Advertenties aanleveren als PDF via het redactieadres.

MAGAZINE 1

Voorwoord | Ontstaan Zaandam | Gedicht Hans Kuyper | Herinneringen aan de Zuiddijk | Oproep tekenen Westzijderol | Aat Metselaar | Spoorbuurt | Tekening Leo van Viegen | De tolbrug | Historisch onderzoek op Delpher | Kruiswoordpuzzel | Colofon.

Oplage 300+50 exemplaren.  Lees hier Magazine 1

 

MAGAZINE 2

Voorwoord | Ontstaan Zaanstad | Gedicht | Herinneringen aan de Zuiddijk deel 2 | Oproep tekenen Westzijderol | Herinneringen aan de Botenmakersstraat | Deel uw verhaal | Wilhelminasluis | De bom | Volksvermaak | Spelregels stoombootspel | Colofon.

Oplage 500 exemplaren.  Lees hier Magazine 2

 

MAGAZINE 3

Voorwoord | Ontstaan Zaanstad | Gedicht | Herinneringen aan de Zuiddijk deel 3 | Oproep tekenen Westzijderol | Tegenpolen in oorlogstijd |  Het haantje van de kerk | Controverse | De Zienagoog | Het Wijnkanspad | Colofon

Oplage 500 exemplaren  Lees hier Magazine 3

 

MAGAZINE 4

Voorwoord | Nol Binsbergen, een markante Zaandammer | Gedicht | Leo van Viegen, tekenaar/vormgever | Wie tekent mee aan de Westzijderol uit de 21e eeuw? | Miss Bluebell | Prins Hendrikstraat | Een passie voor ZFC | Colofon

Oplage 400 exemplaren

 

MAGAZINE 5

Voorwoord | Gedicht Hans Kuyper | Mieke Huijsman-Clijnck | Schatten uit het hart van Zaandam | Lukt het om een echte nieuwe Westzijderol te maken? | 100 jaar Het huisje aan de sloot | Zaandams Belang – De oudste woningbouwvereniging in Zaandam | Het Blauwe huis – Was het Blauwe Huis echt blauw? | De geschiedenis van Foto Kat | Familieonderzoek | Royal Jazz Festival.   Oplage 400 exemplaren.  Lees hier Magazine 5

 

 

MAGAZINE 6

Voorwoord | Gedicht Hans Kuyper | Dateren van oude foto’s | In de Vergiliusstraat | De geschiedenis van Foto Kat deel 2| De Zaandamse Schutterij | Schatten uit de sluis | Westzijderol Update | Bischoff een begrip | Terugblik | Werklozentuinen.

Oplage 500 exemplaren.

 

MAGAZINE 7

Voorwoord | Gedicht Hans Kuijper | Bestaat schoonheid van verval? | Ida de Zaanse Edward Hopper | Van Langeraar 100 jaar | Noordwoningen De Uitkomst | Het verhaal van het oude koopmanshuis aan de Oostzijde in Zaandam | Westzijderol: Het is gelukt! | Westzijde 12 | Pastorie van Pieter Hendricksz | Speeltuin Gedichtje

Oplage 500 exemplaren

 

 

MAGAZINE 8

Voorwoord |v Gedicht Hans Kuyper | Herinneringen aan Sabel | De Overtoom | Mineraalwaterfabriek “De Zwaluw’| Taxi Starreveld | Een voornaam herenhuis aan de Westzijde | Het Blokje | Werken tot je erbij neervalt | Ankersmid & De Oostzijde

Oplage 500 exemplaren

 

 

MAGAZINE 9 | april 2023

Voorwoord Giljam Klijn | Zaanzicht het oudste café van Zaandam | Het Kikkerspad | Burgerkosthuis logement Bikkel | Frederik van Zijp architect | Czaar Peterstraat 13-15 | Bouwbedrijf Schutte een bekende naam in Zaandam | Westzijde 24-30 de bakermat van Albert Heijn | Kalverstraat

Oplage 500 exemplaren

 

JUBILEUMNUMMER | oktober 2023

Een wandeling over de Dam Zaandam 1945-1950

Special: Hoe de Dam in de afgelopen 50 jaar veranderde door Dick Husslage.

Oplage 500 exemplaren + 2e druk 200 exemplaren

 

MAGAZINE 10 | november 2023

Voorwoord Ruud Meijns | Wie was de Weduwe K. Brouwer | Meisjesschool | Zaandam, de bakermat van de Ford Garage | Kantongerecht | Brandspuithuisjes | Gedicht Juffentaal Lisa van Tongeren | Pakhuis De Vrede| Czaar Peterplantsoen

Oplage 500 exemplaren

 

MAGAZINE 11 | april 2024

Voorwoord Anneke Steemers | Pastorie op de Hoogendijk 14 (nu Dam 32) | Gedicht van Lisa van Tongeren, stadsdichter van Zaanstad | – Schilderskunst in Zaanse bedrijven | De Drie Doorbraken in de Zuiddijk | De Hofwijk | Gargadoors aan de Hogendijk | De Verf- en vernisfabriek “Holland” van Oosterveld & Romijn | Een reisje door het archief van Albert Heijn | Huza Eletrofa

Oplage 500 exemplaren

 

Losse nummers zijn verkrijgbaar door storting van € 5,00 per blad + verzendkosten op onze bankrekening NL 13 RABO 0328 9566 00 t.n.v. Historisch Zaandam onder vermelding van uw naam, adres en bestelling los nummer Magazine nummer. Voor verzending in de Zaanstreek rekenen wij € 1,00 en voor buiten de Zaanstreek € 4,00.

Het Magazine Historisch Zaandam is ook verkrijgbaar in de losse verkoop bij onze verkoopadressen:
Bruna Zaandam, Damstraat 11, Zaandam
Zaanstore (VVV), Stadhuisplein 96, Zaandam.
Buurtwinkel/verswinkel H. van Langelaar, Schoolmeesterstraat 62-64, Zaandam.
Bruna Wormerveer, Marktplein 17, Wormerveer.