Hilko

Behoud Industrieel Erfgoed

De Vereniging Zaans Erfgoed heeft zich, samen met de vereniging Historisch Zaandam opgeworpen als behoeder van het industrieel erfgoed aan de Oostzijde. Het betreft hier de fabrieksgebouwen van zeepfabriek Hilko en verffabriek Evert Koning. Dit alles in verband met de plannen voor de slachthuisbuurt ten behoeve van een aansluiting met het Kogerveld. Zie ook het Noordhollands Dagblad van 20 september 2023.