Prins Bernhardweg

Arbeidershuisjes Gasfabriek

Onlangs werd bekend dat Stadsherstel de arbeidershuisjes die bij het terrein van de voormalige gasfabriek staan gaat restaureren.  Zie ook het Twitterbericht rechts op deze pagina. Op foto’s hebben we ze steeds in de huidige staat gezien. Hier een foto toen ze nog deel uitmaakten van het hele complex rond de gasfabriek aan de Westzijde. De gashouders staan er nog en rechts de Rembrandtschool bij de Haremakerstraat. Aan de overkant van de Zaan zien rechts pakhuis Wilhelmina van Heyme Vis en meer naar links nog geen Koning Davidstraat en ook nog geen Prins Bernhardweg naar de rotonde. Een kijkplaatje.