Polenhotel

In 1966 ontdekte politie en brandweer bij een brand in de bakkerij van Scholtens op Rustenburg 25 dat in een achterliggend ‘pension’ 24 personen verbleven. Buitenlandse arbeiders uit Turkije en Spanje waren gehuisvest in een verbouwde kas en een woning. De slachtoffers zijn tijdelijk ergens anders ondergebracht. De uitbater van het pension dhr. Fiddelaar, weersprak dat er ook nog mensen in een keuken sliepen. Volgens hem slapen er 22 in de nu uitgebrande ruimte en tien slapen er in het koffiehuis van de Ruyter op Rustenburg 83. En dan slapen er nog buitenlanders bij particulieren. Voor alle werknemers die intern zijn ontvangt men f 45, per week, inclusief was en eten.

Voor raadslid mevr. A. van Weele – Plooijer was dat aanleiding aan B&W vragen te stellen. Wist het college dat hier een broeikas dienst deed als woongelegenheid? Zo ja, was er voldoende controle of het aan alle eisen voldeed? En, biedt de politieverordening voldoende mogelijkheden om tegen ongewenste toestanden op te treden?

 

De brand werd bestreden door de kringen 4, 7 en 10 van de brandweer. Zowel bakker Scholtens als pensionhouder Fiddelaar waren verzekerd.

 

foto: Stichting Autoladder Zaandam