de Blauwe Kan

De Blauwe Kan

door Ruud Meijns

Soms val je van het ene onbekende in het andere onbekende. Dat was het geval toen ik een titel  onder ogen kreeg en besloot dat eens uit te zoeken. Dit is wat er stond:

‘Verkoopinge van een party gebeterde en ongebeterde deense ossen van Klaas Taan den 4 mey 1752 by de blauwe kan ‘s morgens te 9 uur’.

Gebeterde  en ongebeterde ossen en de Blauwe Kan; twee raadsels.

Om met de laatste te beginnen. De Blauwe Kan was een pand in de Oostzijde op nr. 131 dat in 1903 is gesloopt. Daarna kwam kolenhandelaar Wilson erin. Dat kunnen velen van ons zich nog wel herinneren.

De Blauwe Kan, Oostzijde 131 Verder lezen