doodbidder

Aanspreker

door Ruud Meijns

Bij het bladeren in een adresboekje van 1910 viel me op hoeveel aansprekers er in Zaandam hun diensten aanboden, 18 stuks. Andere benamingen zijn: aanspreker, doodbidder, lijkbidder, kraai. Aansprekers droegen lange steken, lange zwarte mantels en een grote witte bef.

Een aanspreker is iemand die nabestaanden, vrienden en kennissen op de hoogte stelt van een overlijden. Daarnaast verzorgden ze, op verzoek, de organisatie van de ter aarde bestelling; het uitnodigen van de gasten.  Verder lezen