Grote- of Hondsbossche sluis

Hoe Zaandam een Groote Sluis kreeg

door Ruud Meijns

De belangrijkste taak van de verschillende dammen en dijken rond de Zaan was de bescherming tegen het water vanuit het IJ. Het IJ was toen nog een binnenzee en stond in open verbinding met de Zuiderzee en de Noordzee. Voor het scheepvaartverkeer vanuit het achterland was er een klein sluisje in de dam van Saerdam.

Al in het begin van de 14e eeuw wordt er al over een sluisje gesproken. Het was een houten sluisje van geringe afmetingen ongeveer 8 voet, is ongeveer 2,5 meter.  Het was bestemd voor het kleine waterverkeer. Er lag nog een klein sluisje, het Wormer- sluisje, ook van hout en ook alleen geschikt voor kleinere vaartuigen. Zoals bijgaande illustratie.

Verder lezen