Rosmolenstraat

Gesprek met Jan Hardeman oud melkhandelaar

door Ruud Meijns

Hij is in oktober 1961 in de Rosmolenwijk begonnen als melkhandelaar. Geboren en getogen Oud-Loosdrechter. Zijn vrouw kwam uit Weesperkarspel, ze zijn in 1961 getrouwd. Daarvoor werkte Jan ook al als melkboer o.a. in Vreeland en Hilversum, maar dat was nog bij een baas op provisiebasis. In 1961 hebben ze een melkzaak overgenomen van dhr. J.A. Sengers en in 1995, hij was toen 60 jaar, zijn ze gestopt.

Aan de straatkant, aan de Rosmolenstraat hoek Hovenierstraat hadden we een winkeltje, net als van Langelaar. We waren concurrenten, maar altijd hele goeie vrienden geweest. Je was een zelfstandig ondernemer, maar je had ook een buurtfunctie. Toen ik het overnam betaalde ik voor de wijk, voor de goodwill en ik betaalde voor ‘de zaak’ f xx.000,–.  (geleend bij de melkfabriek). Daar zat niet eens het huis bij, dat heb ik een paar jaar later kunnen kopen. We zijn hier blijven wonen, maar de helft van de woonkamer zoals die nu is, was winkel. Je had een koeling erin en waar nu het raam zit was toen een deur.

Rosmolenstraat, gezien vanaf de hoek Schoolomeesterstraat eerst de groentewinkel van Buijs en dan de melkwinkel op de hoek van de Hovenierstraat Verder lezen

1934 – Een rumoerig jaar in Zaandam

een confrontatie tussen communisten, fascisten en het bevoegd gezag
door Ruud Meijns

Het is 1934. Crisis, stijgende werkloosheid, achteruitgang in inkomen voor grote delen van de bevolking. Eén op de vier van de beroepsbevolking was werkloos. In de politiek groeide de aanhang van uiterst rechts (NSB, WA) en links (CPH[1], OSP). Emoties, ter linkerzijde, lopen aan het begin van het jaar al hoog op als het gemeenteraadslidvan de O.S.P. (Onafhankelijke Socialistische Partij) ontslag krijgt bij de Rijksbelasting omdat hij zijn lidmaatschap van zijn partij niet wil opgeven.

Tijdens het beroep voor het ambtenarengerecht betoogde de raadsvrouw dat het ontslag in strijd is met de grondwet en dat het niet vanwege het dienstbelang van de belastingdienst is verleend, maar om een politieke richting te bestrijden. Uitspraak op 1 mei.

Al eerder waren 100 Amsterdamse communisten in Zaandam komen demonstreren. Het doel was wijziging van het ambtenarenreglement waar Poppe het slachtoffer van was geworden. Zij hadden zich bij de (toenmalige) Peperstraat opgesteld en De Internationale zingend trokken zij op naar de Sluis. Een agent ter plaatste gelastte de groep uiteen te gaan, waaraan uiteraard niet werd voldaan. Met opgeroepen versterking werd de groep uiteengedreven.  Het was de voorbode van een onrustig jaar want het waren niet alleen de communisten die kwamen demonstreren. Verder lezen