Sloperspad

Het huis van Zemel

door Ruud Meijns

In het blad Anno, nr. 88, stond een verhaal van J. Zaal over ‘Het huis van Zemel’, een intrigerende titel. Wie was Zemel en waar stond dat huis? Dhr. Zaal had een tekening bij het artikel gevoegd ter verduidelijking.

Het huis van Zemel lag aan het Sloperspad, een pad dat als zovele paden haaks op de Westzijde lag ongeveer ter hoogte van de werf van Pieter Bon tegenover de Frans Halsstraat. Aan het eind stond molen de Huisvrouw. Verder lezen