Voorlopig geen inloop meer bij de vereniging Historisch Zaandam

We waren er zo aan gewend. Op dinsdagmorgen kon je altijd binnenlopen bij Historisch Zaandam in de Bullekerk. Twee jaar lang was de Werkgroep Bullekerk daar aanwezig en menigeen wist de weg te vinden. We ontvingen daar hele boekencollecties, fotoarchieven en vaak ook interessante krantenknipsels over de geschiedenis van Zaandam. Een groot deel daarvan werd inmiddels door een viertal vrijwilligers uitgezocht, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via twee beeldbanken.

Mede door de corona-crisis krijgt de ruimte die we in de Bullekerk ter beschikking hadden nu een andere functie. Wij begrijpen deze keuze. De inloop in de Bullekerk handhaven zou wel kunnen, maar het gebrek aan opslagruimte voor onze collecties boeken en materialen is daarbij toch een groot bezwaar. Gelukkig hebben we voor deze opslag een tijdelijke vervanging weten te vinden in De Vermaning in de Westzijde 82.

Maar deze oplossing is tijdelijk en leent zich niet direct voor het organiseren van de inloop. Het bestuur van Historisch Zaandam moet zich nu dus gaan beraden welke oplossingen er zijn om toch weer een wekelijks aanspreekpunt te organiseren. Niet alleen voor de leden, maar ook voor alle andere Zaandammers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun woonplaats en daar wellicht als vrijwilliger ook een steentje aan bijdragen. Wij zoeken een ruimte waar we met een aantal vrijwilligers één dagdeel in de week onze collecties kunnen bijhouden en ook toegankelijk kunnen maken voor individuele bezoekers. Een werk- en ontvangstruimte met direct toegankelijke opslagruimte is daarbij dus van groot belang.

Het zal duidelijk zijn dat de financiële ruimte voor onze vereniging voor de huur van een dergelijke ruimte maar zeer beperkt is.
Voorlopig dus even geen inloopruimte maar we gaan ervan uit dat we dit gaan oplossen. Mocht u suggesties hebben voor een dergelijke ruimte, dan zijn die natuurlijk zeer welkom bij ons bestuur.

Foto: Gemeentearchief Zaanstad.