Algemene Ledenvergadering met lezing van Frans Hoving

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Historisch Zaandam welke gehouden wordt op zondag 21 november 2021 in de Evangelisch Lutherse Maartenkerk, Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur. 

Door alle problemen rond de Corona-pandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om een officiële ledenvergadering uit te schrijven. Op 15 mei 2020 ontving u daarom van ons het jaarverslag 2020 als schriftelijke verantwoording over het afgelopen jaar. Gelukkig ontvingen wij diverse positieve reacties op dit verslag. En natuurlijk kunt u dit jaarverslag 2020 ook  nog eens nalezen op onze website (https://www.historisch-zaandam.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-2020.pdf)

Nu de corona-beperkingen weer wat zijn versoepeld willen wij toch nog op zondagmiddag 21 november een (uitgestelde) ledenvergadering organiseren. Op deze middag willen wij alsnog voldoen aan onze statutaire verplichting om verantwoording af te leggen van onze activiteiten. We starten deze bijeenkomst met een kort huishoudelijk deel, waarin aan de orde zullen komen:

  1. Bevestiging goedkeuring van het secretarieel en financieel jaarverslag 2020.
  2. Het verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid in 2020.
  3. Verkiezing twee nieuwe leden voor de kascommissie.
  4. Formele goedkeuring van de bestuursverkiezing. Hessel Kraaij en Ruud Meijns waren dit jaar statutair aftredend. Beiden bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn van vier jaar.

Na dit officiële gedeelte komt gemeentearchivaris Frans Hoving ons aan de hand van doopboeken alles vertellen over Dominee Petri die de bouwheer van de kerk was en over het doopboek dat hij bijhield. Dat gaat over de Lutherse gemeenschap in Zaandam ten tijde van de bouw van de Maartenkerk.

Bij deze ledenmiddag dienen wij ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er zal u bij binnenkomst worden gevraagd een coronatoegangsbewijs te tonen via een QR-code in de CoronaCheck-app in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. U mag uw coronatoegangsbewijs ook op papier laten zien of middels het gele boekje.

Wij wijzen u er op dat er in de omgeving van de Maartenkerk zeer beperkt (betaald) parkeren mogelijk is. Zij die slecht ter been zijn kunnen ze gebruik maken van de beperkte ruimte bij de kerk.

Wij verheugen ons er op u na lange tijd weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur van Historisch Zaandam,

Met vriendelijke groet,

Hessel Kraaij, secretaris.