De Stelling van Amsterdam en de Watersnood van 1916

door Kees Bruins

 

Deze titel is een mond vol, dat geef ik toe, maar uit deze voorstudie over de Stelling van Amsterdam blijkt duidelijk waarom het gebied in 1916 zo kon overstromen. Bij de verdediging van Amsterdam, wat de bedoeling van de Stelling was, was het juist de bedoeling dat men legers kon tegenhouden door hele gebieden onder water te zetten. Op één van de kaartjes in dit stuk van Kees Bruins is precies te zien hoe het in 1916 is gegaan.

Kees Bruins is een expert op het gebied van waterbouwkundige werken en militaire verdedigingswerken. En ook dit artikel is weer een bewonderingswaardig voorbeeld van zijn ijverig onderzoek en zijn kennis op deze gebieden. Ik kan u dit van harte aanbevelen. Het is in PDF dus u kunt het, als u daar prijs op stelt, ook downloaden. Voorstudie van de Stelling van Amsterdam met een Fort ten zuiden van Zaandam