De Westzijde bij Verkade 4

door Ruud Meijns

Het Ossenpad

Twee foto’s van dezelfde plek in de Westzijde om de plek van het Ossenpad duidelijk te maken. Hierboven ziet u de Westzijde met links het pand met nummer  107. Iets daarvoor een hek van Westzijde 105. Tussen 105 en 107 loopt het Ossenpad zoals op de tweede foto rechts goed te zien. Het pand in het midden is Westzijde 105 dan het Ossenpad en dan de bebouwing van 107. Het Ossenpad wordt al genoemd in het begin van de 18e eeuw toen in 1719 slagerij de Bonte Os werd verkocht. Hier dankt het pad zijn naam aan.

Het Ossenpad liep oorspronkelijk het Westzijderveld in maar dan zouden we de fabriek van Verkade even weg moeten denken. Er stonden een aantal houtzaagmolens op of aan het pad zoals De Rust van het Vaderland of de IJpenboom die in 1889 verbrandde. In 1901 komt de heer A. Cos bij de gemeente met een plan om evenwijdig aan de Valkstraat en in het verlengde van het Ossenpad nieuwe straten aan te leggen waar 117 woningen gebouwd kunnen worden. Hij kreeg er geen vergunning voor.

1926 is een cruciaal jaar omdat de firma Verkade dan de resterende woningen in het gebied verwerft en tot slopen overgaat voor de uitbreiding van de fabriek. Behalve de heer H. Pel die zijn woning al rollend liet verplaatsen naar het Hollandsepad zoals op de krantenfoto uit 1929 te zien is.

Door de overname van het gebied door Verkade was het niet meer nodig om de naam te handhaven. Het pad werd officieel in 1931 opgeheven.

Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad