De Westzijde bij Verkade 5

door Ruud Meijns

Westzijde 107

Aan het Ossenpad stond een slachthuis en daarmee hebben we ook de oorsprong van de naam van het pad te pakken.

In 1865 vroeg de heer Elias Barend van Thijn (1866-1940) bij de gemeente toestemming om aan het Ossenpad een dergelijke inrichting te mogen bouwen.

In 1896 vraagt van Thijn vergunning aan voor een ‘kiosk’ want hij gaat verbouwen en in de kiosk wil hij de verkoop laten doorgaan. Hij zal de bestaande bebouwing slopen en er een nieuw pand neerzetten. Volgens de tekening bij de aanvraag kreeg het pand aan de Westzijde deze voorgevel, zie tekening. Het gaat om twee broers die de zaak voeren namelijk Elias Barend van Thijn en Abraham Elias van Thijn.

Het jaar daarop, 1897, vraagt van Thijn vergunning aan voor het bouwen van een wagenhuis met veestalling ten noorden van het huis. Zelfs het wachthok voor de slacht krijgt nog een mooi uiterlijk. Het is een behoorlijk lange schuur met ramen aan de zijkant en een verdieping.

Vanaf 1908 gaan de van Thijns samenwerken met de gebroeders Meijer zodat de bedrijfsnaam Van Thijn & Meijer wordt. Huis, erf en schuur gaan over in handen van de Gebr. Meijer. In 1909 verkopen de gebrs. Van Thijn aan de gebr. Meijer.

In 1911 vertrekt Abraham uit de samenwerking en komt een andere broer Eduard erin. Eduard is boekhouder.

Zaandam heeft in 1918 nog geen centraal slachthuis zodat plekken worden aangewezen om te slachten. Twee plekken krijgen een officiele status van de gemeente te weten Westzijde 107 van Van Thijn & Meijer en C. de Boer Cz. in de Czaar Peterstraat 11. Daar moeten ‘alle slachtingen’ binnen de gemeente plaats vinden.

Tot 1936 blijft het een slagerij.  Dan wordt het pand overgedaan aan de N.V. Haarlemsche Hypotheekbank die het op haar beurt verkoopt aan Pieter Janszn. Kalf en consorten. Uiteindelijk gaat ook dit in 1951 over naar de N.V. Verkade die het sloopt voor uitbreiding van de fabriek. Er is nog wel een foto van het pand op nummer 107, niet volledig meer want er was al begonnen met de sloop.

Wat we hier zien is de Westzijde met nummer 105, dan het Ossenpad en als laatste nummer 107. De sloop van 107 is al begonnen. Uiterst rechts ziet u een deel van het gebouw dat naast het Hollandschepad stond en later politiemuseum werd.

Op nr. 107 en 107a hebben verschillende personen en bedrijfjes hun adres gehad. Zo adverteerde ‘De Ossenkop’ een handel in tweede hands goederen er. En had ijsfabriek ‘La Venetië’ ook dit adres. Ook heeft slager Henri Stal die in de Westzijde op nr. 77 een slagerij had zijn nering verplaatst naar nummer 107. Hij werd echter na twee maanden al failliet verklaard. Hij begon een jaar later opnieuw in hetzelfde pand. Op 107a is nog geruime tijd een pension gehouden. Vanaf 1940 had uitdragerij Vrolijk hier zijn adres. Er heeft nog een parfumerie in gezeten onder de naam ‘Pargo‘. Later hebben nog twee verschillende ijsmakers hier hun adres gehad. De slagerij had koelinstallaties en dat was voor het maken van ijs wel handig.

Als u weer eens een keer langs het complex van Verkade loopt, fietst of rijdt dan heeft u enig idee hoe het er vroeger heeft uitgezien.

Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad, R. Meijns