Een patent *

door Ruud Meijns

Ik kreeg een patent in handen uitgegeven door de Provincie Noord-Holland voor de gemeente Zaandam voor het dienstjaar 1886/87 ten behoeve van Cornelis van der Woude als ‘Binnenlandsch koopman in oud ijzer, vodden, enz. tevens staande op de weekmarkten alhier’. Achterop het biljet staat naast het adres een berekening geschreven mogelijk van inkomsten of juist uitgaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een naam is de onmiddellijke reactie om te gaan zoeken wie deze persoon was. De persoon op het biljet was Cornelis van der Woude, geboren 31 maart 1842 in Krommenie. Hij was gehuwd met Jacoba Reuriks, geboren 6 februari 1845 te Koog aan de Zaan. Cornelis staat in de boeken als wever, voor Krommenie in die tijd niet zo gek met de vele weverijen.

Zij zijn getrouwd op 22 oktober 1865 in Zaandam, hij was toen 23 jaar oud en zij was 20 jaar. Cornelis was doopsgezind en Jacoba protestant. Hij was opkoper van oud ijzer en in mei 1886 doet Cornelis bij de gemeente een aanvraag voor het starten van een grofsmederij op het perceel kadastraal bekend in sectie G. Nr. 276. Ik kom dan uit op het Hollandsepad 22 een pand waar o.a. een bakkerij  van van Breemen in heeft gezeten en in 1969 is het pand over gegaan op de firma Verkade.

Zoon Jan wordt in 1866 geboren en daarna volgen er nog enkelen waarvan er ook velen weer overlijden. Het moet hard zijn geweest om zoveel kinderen te moeten begraven. Op 5 februari 1888 overlijdt ook vader Cornelis, oud vijfenveertig jaar en 10 maanden. Echtgenote Jacoba Reuriks is overleden op 11 juli 1918 in Zaandam zij werd 73 jaar oud.

*) uit de collectie van C. Visser