Het Prinsenpad, De Hippert en Het Mennistenerf

Ruud Meijns

Het Prinsenpad liep, zoals elk pad vanaf de hoofdweg, in dit geval de Zuiddijk, het land in. Het pad eindigde bij de De Gouw en daar lag het scheepswerfje De Hippert. Direct aan het water zoals dat bij een werfje hoort. In 1850 kocht Gerrit van Zaane als scheepstimmerman/schuitenmaker een stuk grond achteraan het Prinsenpad.Hier begon hij de scheepswerf ‘de Hippert’, vernoemd naar de oliemolen en later snuifmolen ‘de Hipper’ die hier tot ca. 1830 had gestaan.

 

 Scheepswerf De Hippert aan het einde van de Prinsenpad nabij De Gouw.

Op deze scheepswerf werden Oostzaner jollen en boerenplatten gemaakt en onderhouden. De scheepswerf bleef 166 jaar een familiebedrijf. Gerrit zijn zoon Pieter en diens zoon Jan waren de volgende generaties scheepsbouwers. Rond 1938 werd er weer een Van Zaane, Pieter, de volgende eigenaar van ‘de Hippert’.

Het heeft een landelijke uitstraling, maar zo kijken we er nu tegenaan. Toen lag het gewoon aan het einde van het pad.

Stadsvernieuwing

Na de oorlog veranderde het werk op de scheepswerf: er kwam verhuur van roeiboten en stalling van motorbootjes. De boerenplatten verdwenen en hiervoor in de plaats kwamen moderne watersport-benodigdheden: verkoop, verhuur, onderhoud en stalling. Ook de stad veranderde en In verband met de stadsuitbreiding van Zaandam verhuisde het bedrijf in 1963 van de Prinsenstraat 158 naar het Weerpad 2. 

Het einde van het Prinsenpad met de werf De Hippert. Rechts het statige St. Jans Ziekenhuis. Hier zal de brug over Gouw komen naar de Vermiljoenweg (foto Jonkhart)

In 1954 kocht de doopsgezinde gemeente Zaandam het laatste onbebouwde terrein aan de Prinsenstraat en de H. Gerardstraat om er een bejaardencentrum te bouwen. Op 25 januari 1962, acht jaar later, werd het Mennistenerf geopend. Hier de start van de bouw aan het eind van de Prinsenstraat.

De bouw van het Mennistenerf had ingrijpende gevolgen voor de buurt rond de Prinsenstraat.

Vanaf de bouw liepen alle paden tot aan de Gouw, maar nu eindigden de meeste straten bij de Menno Simonsstraat die achter het Mennistenerf loopt.

Hier  de Prinsenstraat die uitloopt in de Menno Simonsstraat. Van de huizen op de foto staat er geen een meer. Er zijn nieuwe voor in de plaats gekomen.

Ook aan de kant van de Gerhardstraat veranderde veel, behalve de Gouw natuurlijk die is er nog steeds. Op ruimte waren scholen gebouwd; de Wilhelminaschool en de Lindenboomschool, geopend in 1953. Dat is nog steeds aan de westkant van de Gouw.

Op deze foto zien we dat de scholen er staan, het Mennistenerf staat er en het St. Janziekenhuis staat er. Jachtwerf de Hippert is al verhuisd, maar er is nog geen brug die ons naar de overkant van de Gouw kan brengen, naar de Vermiljoenweg, naar de Kleurenbuurt. Dat is nog toekomst. 

Bronnen: Zaanwiki, Gemeentearchief Zaanstad