Historisch Zaandam nu officieel van start

We kenden in de Zaanstreek al de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, de Historische Vereniging Wormerveer, het Historisch Genootschap Crommenie, het Historisch Genootschap Assendelft, de Oudheidkundige Commissie Jisp, de Historische Vereniging Westzaan, het Historisch Genootschap Wormer en de Stichting Oudheidkamer Oostzaan. Maar waarom geen Historische Vereniging voor Zaandam?

Op initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep in het leven geroepen die de mogelijkheden voor het opstarten van zo’n vereniging voor Zaandam moest onderzoeken en nu is het dan zover.

Op 6 maart werd de akte van oprichting van de vereniging Historisch Zaandam door notaris Mr. M.S. ten Brinke van het Notariskantoor Van Baal in Krommenie officieel ondertekend door de notaris en door twee leden van het voorlopig bestuur, nl. Paul Vreeken en Hessel Kraaij. Het ligt in het voornemen om eind april een eerste ledenvergadering te organiseren waarin een definitief bestuur zal worden benoemd.

Onder toeziend oog van Mr. M.S. ten Brinke van het Notariskantoor Van Baal ondertekenen Paul Vreeken en Hessel Kraaij de akte van oprichting van de vereniging Historisch Zaandam.

Nu de vereniging Historisch Zaandam een officiële rechtspersoon is geworden en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden kan ook een bankrekening worden aangevraagd en staat de vereniging niets meer in de weg om van start te gaan. De contributie van de vereniging is vastgesteld op 15 euro per jaar. Binnenkort volgt meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

De vereniging is inmiddels zichtbaar op internet middels de website

www.historisch-zaandam.nl

en krijgt langzaam vorm. Op Facebook en Twitter is al een groeiende groep volgers. Het adres is respectievelijk:

https://www.facebook.com/HistorischZaandam/ en

https://twitter.com/HistorieZaandam .