Fröbelschool

Bewaarschool Czaar Peterstraat

door Ruud Meijns

“ Tot de schoonste inrigtingen van weldadigheid onzer eeuw behooren ongetwijfeld de Bewaarscholen,  inzonderheid voor kinderen uit de meest behoeftige volksklasse, waarbij de beschaving nog zoo veel te wenschen overlaat”.

Zo staat te lezen in: De Bewaarschool, praktische handleiding..,  uit 1845.

Deel uit het schilderij Bewaarschool in Amsterdam (Max Liebermann, 1880).

Zoals we nu kleine kinderen opvangen die nog niet leerplichtig zijn kan niet vergeleken worden met hoe men vroeger kinderen in ‘Bewaring’ gaf.  De schooltjes waren niet meer dan bewaarplaatsen van kleuters van minder gegoede burgers met de bedoeling de moeders gelegenheid te geven iets bij te verdienen voor het gezin. In Zaandam waren meerdere bewaarscholen. Over de kwaliteit valt weinig te zeggen maar meer dan bewaren was het vaak niet. Verder lezen

De Eerste (openbare) Fröbelschool

door Ruud Meijns

Wethouder Mever wilde niet meer spreken van een bewaarschool, dat was uit de tijd vond hij. Vanaf nu spreken we over Voorbereidend Onderwijs vertelde hij tijdens de opening van de Eerste openbare Fröbelschool aan de Koning Williamstraat op zaterdagmiddag 28 juni 1930.

Het schooltje is vandaag beter bekend onder de naam ‘De Vier Wieken’. De wethouder was bijzonder blij dat nu alle problemen bij de totstandkoming achter de rug waren en we dit mooie gebouw in gebruik konden nemen. Want deze gemeentelijke fröbelschool was een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur.

Verder lezen