Jacob Israël de Haan

Jacob Israël de Haan (31 december 1881 – 30 juni 1924)

In aansluiting op het twitterbericht van Erik Schaap (zie hiernaast) willen wij ook enige aandacht besteden aan deze grote Zaankanter. Hij werd vermoord vanwege zijn ideeën over de toekomst van Israël. En de enorme opkomst bij zijn begrafenis gaf aan dat hij niet alleen stond in zijn opvattingen.

Zie ook:https://eriksgaap.nl/2021/12/31/de-jeugd-van-jacob-israel-de-haan/

De Begrafenis

De opkomst bij de begrafenis van Jacob Israël de Haan in 1924 en zijn grafmonument in Jeruzalem. Op een steen tegenover de synagoge op de Gedempte Gracht staat dit gedicht van hem:

Wat is de Zaan een mooie brede stroom,

Ik ben een jongen te Zaandam geweest,

Jeruzalem: zó teder, als een droom,

Herdenk ik hier mijn jeugd en elk Joods Feest.

Merkwaardige toevalligheden

door Walter Prinsze

Bij het onderzoek naar mijn familie, de familie IJff, ontdekte ik dat er een overeenkomst was in de woongeschiedenis tussen die van mijn grootouders en die van de familie de Haan welke in 1913 het huis verliet dat daarna door mijn grootouders werd betrokken. Die andere familie was die van de Joodse godsdienstleraar (Rebbe) Izak de Haan, vader van Jacob Israël de Haan en, beiden bekende auteurs uit het begin van de 20e eeuw.

Dampad 64-66, 1960

Mijn eigen familie, de familie IJff.

Mijn grootouders van moederskant zijn Cornelis IJff en Eva Ris. Cornelis was gediplomeerd meubelmaker. Zij trouwden op 9 juli 1902 in Wormerveer en vestigden zich in het huis Dampad Nr. 53 in Zaandam. Cornelis werkte toen in loondienst bij firma Kleijn aan de Gedempte Gracht. In het huis Dampad Nr. 53 werd op 4 januari 1905 Antje (An) geboren, hun eerste dochter. Nog in hetzelfde jaar verhuisden ze naar Nassaustraat 23, een grotere woning, waar nog twee dochters werden geboren, respectievelijk Maartje (Ma) in 1906 en Catharina (Trien) in 1908. Verder lezen