Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Historisch Zaandam welke gehouden wordt op zondag 7 mei 2023 in Buurtcentrum De Bovenkruier, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam. Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

AGENDA

 1. Opening en vatstelling agenda.
 2. Mededelingen en evt. ingekomen stukken.
 3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 mei 2022.
 4. Presentatie Jaarverslag 2022.
  1 Secretarieel Jaarverslag inclusief werkgroepen.  Lees hier het Jaarverslag
  4.2  Financieel Jaarverslag 2022.
  4.3  Verslag Commissie Rekening en verantwoording.
  4.4  Benoeming leden Commissie Rekening en verantwoording 2023.
  4.3  Vaststelling begroting 2023.
 5.  Aftredend en herkiesbaar is Paul Vreeken als voorzitter van de vereniging.
  Tussentijds aftredend zijn Gerard van Leeuwen (penningmeester), Ruud Meijns en Gonda Kreeft. In de vacature penningmeester is nog niet voorzien.
 6.  PAUZE
 7.  Giljam Kleijn en Simon Greve, beiden lid van de Commissie Erfgoed & Ruimte, nemen u mee op hun wandeling over de Hogendijk en Russische Buurt.
 8.  Sluiting