Wibautstraat

door Ruud Meijns

De laatste naamgever van een deel van de weg door Oost-Zaandam; de Wibautstraat. F.M. Wibaut (1859-1936) was de zoon van Florentinus Wibaut, handelaar in brandstoffen en reder te Vlissingen. Net als Arie Keppler was Wibaut ook een belangrijk figuur als het gaat om de Volkshuisvesting, zeker in Amsterdam.  “Wie bouwt? – Wibaut!”.

Amsterdam

In 1877 trad Wibaut in dienst van de Houthandel G. Alberts Lzn. & Co. in Middelburg, nadat hij de Handelsschool in Amsterdam had doorlopen. In 1883 werd hij vennoot en in 1899, werd hij aandeelhouder en mede-directeur. In Middelburg had hij zijn eerste ervaringen met de sociale woningbouw. Hij trouwde in 1885 met Berdenis van Berlekom. Zij hadden vier kinderen: twee dochters en twee zoons.In 1897 werd hij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP).

In 1904 vestigde hij zich in Amsterdam. In 1907 werd hij lid van gemeenteraad. Hij was wethouder van 1914 tot 1927 en nog een keer van 1929 tot 1931. Hij bracht veel tot stand onder andere op het gebied van de volkshuisvesting. “Wie bouwt? Wibaut!” was de leus. Vanwege zijn grote invloed werd hij wel de ‘Onderkoning van Amsterdam’ genoemd.

Tevens was hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland (1907-1922) en van de Eerste Kamer (1922-1935), waar hij zich onder andere mengde in debatten over financieel-economische politiek.

Daarnaast was hij nauw betrokken bij diverse socialistische organisaties. Hij was lid van het Partijbestuur van de SDAP (1905-1934, met onderbrekingen). Zijn vermogen stelde hem in staat om zowel de partij als individuele personen daarin financieel te ondersteunen. Hij deed dat ook ten aanzien van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) en diverse coöperaties.

Ook nam hij deel in het bestuur van aan de SDAP gelieerde uitgeverijen, zo was hij vanaf 1929 president-commissaris van Electrische Drukkerij Vooruitgang te Amsterdam (uitgever van het dagblad Het Volk), vanaf 1929 De Arbeiderspers.

 Floor Wibaut overleed op 29 april 1936 op 76-jarige leeftijd.

 

 

 

De Wibautstraat vanaf de brug over de Hanenpadsloot.