Airbnb

Zaanstad beperkt ruimte Airbnb’, stond te lezen in de krant van dinsdag 27 februari j.l.. De gemeente wil een meldplicht als je je huis gaat verhuren en er moet toeristenbelasting worden betaald. Want, zegt de krant, het verhuren tijdens de vakantie heeft een enorme vlucht genomen. Dat is niet alleen nu een probleem want ook in de 18e eeuw wilden de autoriteiten de vinger aan de pols houden.

In een stuk van De Banne Oostzaanen van 17 december 1785 staat dat ‘niemand zich zal vervorderen eenige Huyzen of Wooningen in deeze Banne te verhuuren of laaten bewoonen door Perzoonen buyten deze Banne inkomende, zonder dat dezelfde alvoorens daar toe te hebben bekomen behoorlijk Concent en te zijn voorzien van een wettelijke Certificatie en Acte van Borgtogt, voor de tijd van zes Jaaren, en dat nalatigheid van dien den verhuurder en huurder elk dagelijks zal verbeuren zoo meenigen dag zij alsoo komen te woonen de hoogste boete, de eene helft voor den Schout, en de weederhelft voor den Armen’. In die tijd was men bang dat nieuwe bewoners  mettertijd ten laste van de gemeenten zouden komen, vandaar niet alleen de toestemming om te komen, maar ook de borg voor zes jaar.

 

Bron: De polder Oostzaan, 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De polder Oostzaan, 1979