Gemeenteraad spreekt zich uit over het zichtbaar maken van Zaans erfgoed

 

Op initiatief van de vereniging Historisch Zaandam werd op de motiemarkt van de Gemeente Zaanstad op 10 oktober een project gepresenteerd voor het zichtbaar maken van Zaans historisch erfgoed door het bovengrondse deel van de ondergrondse afvalcontainers van graffiti werende stickers te voorzien waarop beelden te zien zijn van het vroegere Zaanse straatbeeld. Dit initiatief werd toen al positief ontvangen.

 

Tijdens de raadsvergadering van 13 november werd de motie over dit plan in stemming gebracht en unaniem (39-0) aangenomen. De Raad besloot:

Het college op te dragen kennis te nemen van het plan Historische beelden inzetten in de strijd tegen graffiti van Historische Vereniging Zaandam, de financiƫle haalbaarheid van bestickering van o.a. nuts-objecten met historisch beeldmateriaal te onderzoeken en hiervoor een uitvoeringsplan op te stellen in samenspraak met de historische verenigingen van de Zaanstreek.

 

Naar aanleiding van dit besluit kan gestart worden met een pilot van een aantal nuts-objecten, waarbij iedere historische vereniging 1 object vorm geeft. De financiƫle dekking zal worden gezocht in de besparing van verwijderingskosten van graffiti.