Het verzakte Postkantoor

Het jaar 1918 bracht niet alleen het einde van de 1e Wereldoorlog, maar gaf Zaandam ook een nieuw postkantoor.

 

Het allereerste echte postkantoor was gevestigd op de Gedempte Gracht als vervanging voor het agentschap van postmeester Sanderson dat in de Damstraat 3 gevestigd was. Het nieuwe kantoor was ook wel noodzakelijk want meer mensen konden lezen en schrijven en zodoende werden er ook meer brieven geschreven. En de telegraaf was inmiddels in gebruik. Het was een mooi en groot gebouw waar in 1897 ook de telefonie werd ondergebracht.

Post- en Telegraafkantoor Gedempte Gracht

 

Toen de havenkom in 1910 werd gedempt en er een nieuw stuk land ontstond tegen de Dam en Hogendijk aan, kwam ook de gedachte aan een nieuw postkantoor op. Het zou door het Rijk gebouwd worden op het nieuwe land aan de nieuwe Wilhelminastraat.

Toen in 1912 de grond aan het Rijk was overgedragen kon het ontwerp van de Rijksbouwmeester C.H. Peters gebouwd worden. Hij is ook de ontwerper van het postkantoor aan de Nieuwe Zijdsvoorburgwal in Amsterdam.

 

Wat sommigen van de beste stuurlui die aan de wal stonden al hadden gezien, was dat het dempen niet deskundig was gedaan. Aan de wal zei men ‘Zand zoekt zand’. De fundering werd met 16 meter lange palen geheid. Maar al tijdens de bouw was er al sprake van enige verzakking. En voordat het werd geopend moest men al belangrijk herstel verrichten. Er werd een commissie geïnstalleerd die onderzoek deed en in 1919 tot de slotsom kwam dat het gebouw niet zakte terwijl het bekend was dat het gebouw af en toe ernstig kraakte.

Postkantoor Wilhelminastraat in de steigers

Niet alleen het kantoor zakte maar ook de straten er omheen moesten, vanwege verzakking, telkens weer op een normaal niveau worden gebracht. De waterleiding knapte door de verzakking en mensen in de buurt zaten zonder water. In 1923 was men het eindelijk over eens dat dit niet zo verder kon en werd besloten dat het oude zou worden afgebroken en een nieuw kantoor te laten bouwen. Het gebouw werd ontruimd en het postkantoor werd tijdelijk verplaatst naar Westzijde 77. Dit keer werd er een nieuwe fundering geplaatst die het nieuwe gebouw zou dragen. In 1930 werd het gebouw geopend en het staat er nog.