Juli 1932 Muziekfeestmaand

door Ruud Meijns

In het fotobestand van het gemeentearchief Zaanstad kwam ik een foto tegen waarop mijn grootvader staat. Alweer, ja want hij staat op meer foto’s; hij was een bedrijvig mens. Vooral waar het De Partij betrof. En De Partij was de S.D.A.P.; de Socialisten. Maar mijn grootvader was ook muziekbeoefenaar en die twee zaken kwamen in 1932 bij elkaar in een groot muziekfeest georganiseerd door de Nederlandsche Bond van Arbeiders Muziekvereenigingen.

Dit is de foto. Een delegatie van de organisatoren en gasten tijdens de officiële ontvangst op het gemeentehuis van Zaandam, ter gelegenheid van de 3-weekse muziekfeesten van de Arbeidersmuziekkorpsen in 1932. Midden vooraan burgemeester K. ter Laan. 3e van rechts met hoed in de hand opa G. Meijns.

Elk jaar werd een dergelijk feest georganiseerd door een afdeling van de bond en in 1932 was dat Zaandam vanwege het vijfjarig bestaan van muziekgezelschap ‘Voorwaarts’. Het muziekfeest ging, vanwege het grote aantal inschrijvingen over drie weekeinden vanaf 2 t.m. 17 juli. Er kwamen muziekkorpsen uit het hele land. De deelnemers werd onder gebracht bij muzikanten/partijgenoten.

Het was geen concours om prijzen zoals bij de burgelijke muziekverenigingen werd er wel even bijgezegd. Dit was een feest waar in onderlinge kameraadschap werd gemusiceerd, naar elkaars werk werd geluisterd en dan daar een oordeel over te vellen.

Bij de ontvangst op het stadhuis zei burgemeester ter Laan dat hij zelden een gezelschap met zoveel vreugde in het stadhuis had ontvangen als deze afgevaardigden  uit de arbeidersmuziekverenigingen. Na de ontvangst bracht een tweetal corpsen een aubade van socialistische strijdliederen. ’s Avonds gaf het Haagsch Arbeiders Symphonieorkest een concert in de Oostzijderkerk. De volgende weekenden waren er concerten en politieke toespraken om vooral de zaak waarom het ging niet te vergeten; De verheffing van de Arbeidersklasse.