Op zoek naar een gasmotor!

Het leuke van een historische vereniging, en zeker in het internet-tijdperk, is dat er allerlei vragen binnen komen. Je wilt de vragenstellers van dienst zijn en gaat op zoek en leert dan zelf weer iets over het oude Zaandam. Dit keer ging het om een gasmotor uit 1910. Interessant, toch?

Jan Weeda uit Arnhem was de vragensteller. Hij is bijna veertig jaar werkzaam geweest bij de motorenfabriek Thomassen bij Rheden. 

Na zijn pensionering schrijft hij voor het blad voor oud-medewerkers van de fabriek voornamelijk over oude motoren.

Hij schreef ons het volgende: ‘In 1910 leverde Thomassen een gasmotor nr. onbekend, type O1=20 pk, incl. Pierson drukgasinstallatie aan de maalderij van K. Post te Zaandam. Zijn er over dit bedrijf bij U soms nog gegevens of foto’s aanwezig?’

Vienna_Lenoir3 gasmotor – uit Grace’s Guide.

In het gemeentearchief hebben we gekeken in kranten, adresboeken maar niets over een maalderij van K. Post. Wel maalderijen gevonden en een meneer Post die veehouder was, maar op de combinatie ’Maalderij K. Post’ niets.

Toen de vergunningen bekeken die door gemeente verleend waren. Er stonden in 1910 5 vergunningen voor het plaatsen van gasmotoren. Als eerste hebben we die gegevens aan Jan Weeda gemeld. Hij is weer gaan zoeken en vergelijken met de adressen die in de vergunningen stonden en vond een adres in zijn gegevens: Molenpad. Weer verder zoeken en hij vond op Delpher in een krant uit 1911 een berichtje dat er in  december brand was geweest in de maalderij van dhr. K. Post op het Molenpad te Zaandam.

Zo hadden we in één dag samen een antwoord op zijn vraag gevonden.

Aansluitend heb ik hem nog wat beeldmateriaal gestuurd van Zaandam, de Oostzijde en het Molenpad zodat hij zijn verhaal in het blad De Schakels van v/h N.V. Motorenfabriek Thomassen kon illustreren. Zijn we allemaal weer iets wijzer geworden. Dat is nou het leuke van een historische vereniging.           Oostzijde 89 tegenover het Molenpad.                                                    

 

Doe mee!

Meld je aan als vrijwilliger of als lid.                                      

 

Ruud Meijns