Zoeken:

Jubileum

Verkade 1926

door Simon Greve

Verkade is natuurlijk heel bekend in de Zaanstreek. Niet alleen vanwege de producten, of het kwaliteitsimago, maar ook omdat veel Zaandammers de fabriek kennen aan de Westzijde. Een heel kenmerkend pand waar tegenwoordig onder andere een restaurant ‘Verskade’ is gevestigd. Voordat Verkade er kwam stonden er houten huizen en op het bord voor het eerste huis wordt aangegeven dat hier een veer over de Zaan was genaamd het Ruiterveer.

Opgericht in 1886 moet Verkade vandaag de dag al 137 jaar bestaan. Ik wil u als lezer meenemen naar 1926, nu bijna 100 jaar geleden toen Verkade het veertig jarig bestaan vierde. En u begrijpt dat ik daar niet zelf bij was, maar via-via kreeg ik de Kern, het ‘orgaan voor het personeel van Verkade’s fabrieken’ van 18 mei 1926 in handen. En dat beschrijft uitgebreid het jubileum dat op 3 mei 1926 gevierd is. Leuk om daar wat over op te schrijven en met u te delen. Verder lezen

De Zuidkanter.nl l twintig jaar

Twintig jaar geleden bedacht de overheid dat de buurthuizen zich digitaal moesten ontwikkelen. Er werden digitale trapveldjes opgezet, gefinancierd door de overheid. Van al die ‘trapveldjes’ heeft er eentje alles overleefd en beleefd nu haar twintig jarig jubileum. Van Harte.

In het Noord-Hollands dagblad een interview met de eindredacteur Greet Plekker – van Sante. Lees het interview hier 

Zaandam 200 jaar

In het jaar 2012 zou Zaandam haar 200 jarig bestaan vieren als stad. Napoleon had in 1811 beslist dat de twee afzonderlijke delen Oost- en Westzaandam per 1 januari 1812 één stad zouden worden; Zaandam.

Oud journalist van Dagblad Zaanstreek Melchert Leguyt vroeg zich in januari 2011 af wat er van de viering van dit feit zou worden omdat hij er nog maar weinig over had gehoord. In het Dagblad Zaanstreek schreef hij de column met de titel ‘Stil’. Verder lezen

Erasmushuis 50 jaar.

Vandaag 13 mei bestaat het Erasmushuis 50 jaar. Van harte!

Op de foto zoals het was met de aanleunwoningen.

Bischoff – Alle Namen

Enige tijd geleden plaatsten we een foto van personeel van de firma Bischoff, met het verzoek wie de namen nog wist. We hebben ze, allemaal, dankzij Ada Scheffer, Annie Stolk en Ton(nie) van Wijngaarden, oud-werkneemsters uit de jaren ’50. Verder lezen

De Poelenburcht 40 jaar

Over het jubileum van het buurthuis De Poelenburcht spraken we met Ellie Oomen en Jeanette Venniker van de Klankbordgroep Poelenburg; het ‘Oor van de wijk’. Beiden zijn, zoals dat altijd gaat in het vrijwilligerswerk via deelname aan een activiteit erin gerold. Ze vragen of je misschien tijd heb om even dit of dat te doen en voor je het weet zit je in een bestuur. Maar het gaat om betrokkenheid bij de plek waar je woont en zeker in een wijk als Poelenburg is dat van belang. De laatste jaren is wel gebleken dat niet alle verschillende groepen in de wijk dezelfde belangen hebben.

 

De wijk Poelenburg, vernoemd naar de paltrokmolen ‘De Gekroonde Poelenburg’ is een gebied dat tussen De Gouw, De Zuidervaart en De Watering ligt en is in de jaren ’60 gebouwd. Voortrekkers waren de grote bedrijven in de Zaanstreek zoals Albert Heijn, Bruynzeel, Verkade, maar ook uit Amsterdam – NDSM en ADM, die huisvesting zochten voor de vele arbeiders die ze nodig hadden in hun industrie.

 

Het BZI (Bouwbureau Zaanse Industrie) nam de touwtjes in handen en moest zorgen dat er in snel tempo huizen gebouwd werden. De arbeiders kwamen uit de noordelijke provincies, maar ook uit het buitenland zoals de Italianen die bij de ADM werkten en bekend werden met de ‘Spaghettiflat’.

 

Voorzieningen waren er nauwelijks in de beginperiode in 1962/63, maar op initiatief van de Zaanse Gemeenschap en bewoners kwam er toch iets als een buurthuis, nog wel in een gewoon woonhuis aan de Linnaeusstraat, hoek Straat Poelenburg. Er werden flyers gemaakt om aan te geven dat er wat te doen was en zo mensen enthousiast te maken om mee te doen. Samenhang te creëren in een wijk die nog als los zand aan elkaar hing; iedereen kwam overal vandaan.

Poelenburg in 1965

Er waren erg veel jonge gezinnen en niemand kende elkaar. Er werd ook gebruik gemaakt van de 3 garages die de straat Poelenburg stonden (nu verdwenen) om te voorzien in mogelijkheden voor ontspanning zoals kaarten, naaiclubjes etc. Om mensen maar uit de woningen te krijgen en verbinding te maken.

En dan in 1978 wordt er begonnen met de bouw van De Poelenburcht die in augustus van dat jaar werd geopend door de Brinkmannen, Minister Eelco Brinkman, wethouder Ton Brinkman en voorzitter van de beleidsraad Joop Brinkman.  Inmiddels zijn er volop vrijwilligers en er was altijd wat te doen. In 1989 waren er 127 vrijwilligers actief en dat waren er heel wat meer dan nu het geval is.

 

Kinderen uit heel Poelenburg waren binnen 10 minuten in het buurthuis. Wat natuurlijk mee hielp was dat het aanbod voor ontspanning thuis nog erg klein was; weinig TV-netten, geen internet dus voor je sociale contacten ging je naar het buurthuis. De organisatie is in handen van de Wijk Kontakt Groep; van de bewoners voor de bewoners. En natuurlijk is er verloop, maar de één gaat en de ander komt. Maar met de komst van professionals, zoals met het in ‘88 opgerichte Welsaen, ontstaan ook wrijvingen met de vrijwilligers.  De professionals willen sturen en de bewoners willen het zelf doen.

Oudere bewoners spreken nog met liefde over de beginperiode en dat hopen ze met de viering van het jubileum een beetje terug te halen. Op de tentoonstelling zal er veel te zien zijn. Vele foto’s worden getoond, een deel van de uitgaven van de Poelenburgkrant, maar ook de film over de Spaghettiflat.

 

Mocht u zelf nog interessant materiaal hebben neem dan contact op met: poel40@gmail.com

 

Het jubileum in het weekeinde van 22 en 23 september is een mooie gelegenheid om buren en kennissen van vroeger weer eens te ontmoeten en ervaringen te delen.

Op de 23e is er een reünie voor oud professionals en medewerkers van de Poelenburcht.

 

https://www.facebook.com/pages/Buurtcentrum-De-Poelenburcht

https://klankbordgroeppoelenburg.wordpress.com/

 

 

foto’s: Gemeentearchief Zaanstad.

 

logo HZ
Twitterberichten