Zoeken:

Moord

Ambtswoning burgemeester Zaandam

Misschien heeft u weleens gehoord van de paskamermoord op de Westzijde, maar achter deze deur van de voormalige ambtswoning van de burgemeester van Zaandam is ook een moord schuilgegaan. In maart 1984 kopte de Telegraaf `Beestachtige moord op Zaanse bejaarde (80)‘. De heer Johannes Gorree werd levenloos gevonden in zijn woning op nummer 134 door zijn werkster. Tussen de ruitenwissers van een invalidenbestelwagen die in de straat geparkeerd stond trof de politie een aardappelschilmesje. Een rechercheteam van 30 man onderzocht de toedracht. Het slachtoffer was overdekt met steekwonden. Volgens de politieman bestonden er twijfels of het aardappelmesje met de moord iets had uitgestaan.

Privacy

Wat is de vereniging Historisch Zaandam ?

Het doel van de vereniging Historisch Zaandam is het bevorderen van kennis over het verleden en het daardoor onderhouden van de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst van Zaandam. Het vanuit historisch bewustzijn bevorderen van contacten tussen (groepen van) inwoners van Zaandam en anderszins het leveren van bijdragen aan de gemeenschapszin van de inwoners en bedrijven, gevestigd in Zaandam. Het leveren van een bijdrage aan het behoud, herstel en gepast gebruik van historisch erfgoed van Zaandam en het versterken van de identiteit van Zaandam als aanjager van de economische geschiedenis van de Zaanstreek. De vereniging Historisch Zaandam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71079920. Het correspondentieadres is Galjoenstraat 24, 1503 AS Zaandam, secretariaat@historischzaandam.nl

Om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij uiteraard ook bepaalde persoonsgegevens. De vereniging hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met de gegevens die met ons gedeeld worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel we dit doen en wat je rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet gesteld worden.

Welke persoonsgebonden gegevens registreren wij ?

Persoonsgegevens

• Lidnummer

• Aanhef (heer/mevrouw)

• Voornaam of voorletters • Tussenvoegsel • Achternaam

• Adres • Postcode • Woonplaats

• Telefoon • E-mailadres

• Aanvangsdatum lidmaatschap • Einddatum lidmaatschap

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig ?

Wij registreren persoonsgebonden gegevens voor het administratief beheer van het ledenbestand de ledenadministratie en het behalen van de doelstelling van de vereniging. De informatie van het ledenbestand wordt beheerd in een beveiligde omgeving en is uitsluitend toegankelijk voor de leden van het bestuur van de vereniging. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging worden de persoonsgegevens overgezet naar een afzonderlijk bestand van oud-leden. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor het uitnodigen van oud-leden bij bijzondere evenementen.

Website

Ook op onze website https://www.historisch-zaandam.nl worden gebruikersgegevens verzamelt. Dit gebeurt met Google Analystics. Uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt geanonimiseerd door zogeheten ‘IP-masking’ alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie over de bezoekersaantallen, pagina-views en duur van de websitebezoeken. Ook kunnen op de website van Historisch Zaandam contactformulieren worden gebruikt voor bijvoorbeeld aanmeldingen voor bijeenkomsten. Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de behandelende bestuur- of commissieleden en worden niet gearchiveerd anders dan voor geanonimiseerde statistische informatie. De website van Historisch Zaandam maakt geen gebruik van cookies. Berichten op de website van Historisch Zaandam kunnen ingesloten (enbedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website bezoekt en valt derhalve buiten de privacyverantwoordelijkheid van Historisch Zaandam.

Gebruik van foto’s op de website en in nieuwsbrieven

Foto’s welke worden genomen tijdens activiteiten van Historisch Zaandam beschouwen wij als verslaggeving c.q. vrijheid van meningsuiting en zullen onder stilzwijgende toestemming worden gepubliceerd. Indien een persoon op een dergelijke foto niettemin bezwaar maakt tegen publicatie, zullen wij de betreffende foto zo spoedig mogelijk van de website verwijderen. Indien Historisch Zaandam een foto van een persoon specifiek wil publiceren, bijvoorbeeld in het bijzonder gericht met het doel de herkenbaarheid naar onze leden te vergroten, zal Historisch Zaandam altijd eerst aan de betreffende persoon toestemming tot publicatie vragen.

Welke rechten heeft u op inzage en aanpassing van persoonsgegevens ?

Alle gegevens welke door Historisch Zaandam in een bestand worden geregistreerd (al dan niet in digitale vorm) worden door uzelf aangedragen, door bijvoorbeeld door het invullen van een aanmelding lidmaatschapsformulier. In het kader van de privacywetgeving heeft u een aantal bijzondere rechten: • Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken. • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren. • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse verplichtingen (meer) hebben, kun u vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), uw persoonsgegevens verwijderen. • Recht op overdraagbaarheid: u kun ons opdracht geven uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Niet van toepassing bij Historisch Zaandam. • Recht van bezwaar: wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens, zodra het VHZ-lidmaatschap is beëindigd. Bent u geen VHZ-lid maar hebt u wél bepaalde gegevens met ons gedeeld bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of registratie als oud-lid, dan geldt dit uiteraard zo snel mogelijk nadat u kenbaar hebt gemaakt dat u wilt dat we stoppen met het gebruik van uw deze persoonsgegevens.

Slotverklaring

Het bestuur van Historisch Zaandam neemt de privacy van haar leden en relaties uiterst serieus en zal deze privacyverklaring dan ook regelmatig toetsen aan de bestaande en nieuwe wetgeving. Voor de beveiliging van privacygevoelige informatie zoals bijvoorbeeld ledenbestand zijn interne administratieve processen en veiligheidsprotocollen opgesteld. Wijzigingen in het privacy-beleid bij Historisch Zaandam zullen altijd direct gepubliceerd worden op korte termijn verwerkt op in de publicatie op de website van Historisch Zaandam.

Het Privacy beleid van Historisch Zaandam is voor het laatst vastgesteld op 25 juni 2018.

Moord in de Lage Horn

Tijdens een onschuldige woordenwisseling werd de Zaandammer J.V. uit Zaandam op straat door twee Krommeniërs met messen gestoken. Hij zakte in elkaar en overleed ter plekke. De 22-jarige T.G. en de 25-jarige K.S. uit Krommenie bezochten zondagavond enkele café’s in de stad. Naar men zegt begon het met enkele woorden die over de vrouw van ene K. werden gezegd. “Ga weg of ik steek je dood”, schijnt één der Krommeniërs tegen K. te hebben gezegd. Hierop  sprong de 26-jarige stratenmaker V., van het Tuinierspad in Zaandam voor de ruziemakers en zou gezegd hebben: “Begin dan met mij”.

Dat waren zijn laatste woorden want direct daarop stak G. hem in de hals boven het sleutelbeen. De twee daders grepen hierop het slachtoffer vast en stak S. hem recht in het hart, aldus omstanders.

De kastelein van het nabij gelegen café ontruimde zijn lokaal en bracht het slachtoffer binnen waar hij op een tafel werd gelegd. Toen de politie en dokter Banning arriveerden was er weinig dat men kon doen voor het slachtoffer. De messen die nog op de plaats van het misdrijf lagen werden in beslag genomen.

Macaber detail was dat onder het publiek dat net uit de bioscoop op de Dam kwam  en naar het opstootje kwam kijken, zich ook de moeder van het slachtoffer bevond. Toen ze de naam van het slachtoffer hoorde, werd ze door smart overmand. Haar gillen werd rondom gehoord.

Eén van de daders had de bus weten te pakken en was naar huis gegaan en de ander vertrok per spoor. De recherche lichtte één der daders nog diezelfde nacht van zijn bed en de ander werd de volgende dag op zijn werk gearresteerd. Beiden hebben bekend, hoewel S. aanvankelijk nog ontkende, maar na de getuigenverklaringen te hebben gehoord, bekende hij alsnog.

Enkele dagen later werden de beide daders met het stoffelijk overschot geconfronteerd. Dader S. ontkende dat één van de gevonden messen van hem was. Hij had zijn mes in de Stationsstraat weggegooid. Na onderzoek bleek er op de aangegeven plaats een mes te liggen. Mogelijk zou één van de messen die op de plaats delict werden gevonden van het slachtoffer zelf of van een nog onbekende zijn geweest.

Op 5  februari 1925 werd de zaak voor het gerecht behandeld. De aanklacht is voor G. doodslag en voor S. zware mishandeling met de dood tot gevolg. De eis was 6 jaar  voor G. en voor S. 1 jaar en 6 maanden  met aftrek van voorarrest. Uiteindelijk werden ze veroordeeld tot 2 jaar voor G. en 9 maanden voor S.

Bron: Krantenarchief Gemeentearchief Zaanstad

Jan Verkade

Het Rijksmuseum heeft een schilderij, getiteld Herinnering,  verworven van de Zaanse schilder Jan Verkade (1868-1946). Het is een lieflijke voorstelling uit 1893 van een meisje in de traditionele kleding van het Bretonse dorp Saint Nolff. Het werk geldt als hoogtepunt van Verkade’s oeuvre dat vrijwel niet in openbare collecties voorkomt.

 

Voor wie meer wil weten over deze Zaanse schilder kijkt op Zaanseverhalen.nl via de link hieronder

:http://zaanseverhalen.nl/2017/09/29/jan-verkade-vergeten-zaanse-schilder/

Beeld: Rijksmuseum

 

 

Scheepswerf Kraaier

Ad Schager stuurde ons bijgaande foto met tekst. 

 

Hierbij nog een foto, die ik nog vond van de beginjaren van Scheepswerf Kraaier. De Rondvaartboot is afgetimmerd en geschilderd in opdracht van Rederij Piet Kooij te Amsterdam. Rechts een houten jacht in aanbouw. Mijn vader (van Ad Schager) was toen nog scheepstimmerman, is degene met bril en alpinopet op.

 

!! Als u ook foto’s mocht hebben van uw vroegere werk of die met de geschiedenis van Zaandam te maken hebben, laat het ons weten op: E-mail: contact@historisch-zaandam.nl .

 

Ons Huis Opening

Van de Historschevereniging KoogZaandijk, ontvingen wij het programmaboekje ter gelegenheid van de opening in 1904 van Ons Huis op de Gedempte Gracht. Een mooi en uniek document, waarvoor dank. Ons Huis was gebouwd in opdracht van de Scheeps- & Bootwerkersbond “Eengezindheid”, vandaar de naam Ons Huis.  Daar werden tijdens de houtstakingen belangrijke vergaderingen gehouden, maar in de loop der jaren werd Ons Huis vooral bekend door het amusement, dansavonden, uitvoeringen van Operettes. Uiteindelijk is het ten prooi gevallen aan de vooruitgang.

 

Hier het boekje en enkele beelden van Ons Huis in de beginjaren.

Wat een pracht, de Zaanse dracht

Misschien heeft u weleens de veelkleurige rokken gezien van de Zaanse klederdracht. Deze stof wordt “sits” genoemd. Het Nederlandse woord sits is een verbastering van het Indiase Hindi woord “chint” (meervoud chintz) wat gevlekt betekent.  In de 17e en 18e eeuw werd in India bedrukt en geglansd katoen naar Europa geëxporteerd.  Deze sits was bijzonder populair in de Zaanstreek.  De met blokken gedrukte patronen werden voorzien van Indiase, Perzische en Chinese patronen. Op de site van het geheugen van Nederland vindt u voorbeelden van de stoffen, die later in Europa werden geproduceerd, voor babykleding en zonnehoeden. De stoffen werden gecombineerd met zijde en geruite motieven.

Het Zaans stikwerk, wat een soort quilten is, komt oorspronkelijk van Engelse en Deense immigranten, die in de Zaanstreek hun toevlucht zochten. Voor de techniek werd linnen gebruikt. De naam is te verklaren uit de ateliers die er zijn geweest in de Zaanstreek waar deze techniek werd beoefend voor welgestelde dames uit Amsterdam en omstreken.
Het stikwerk werd ook gecombineerd met Perzisch ajour, wat meer deed denken aan kant. Hierdoor ontstonden zeer rijke en gevarieerde borduursels. Witwerk heet zo omdat er wit draad op wit linnen werd gebruikt. Kortom; al lang geleden werd de Zaanse cultuur verrijkt met, onder andere, oosterse invloeden.

Bron: het Nederlands antiek boek blz 128 ISBN 9040096244.
Bron: Zaans stikwerk blz 11 ISBN 9021313391

Zaans Orgel voor de Wereldtentoonstelling

“De Stichting Nederlandsche deelneming aan de Tentoonstelling te Parijs 1937, heeft de Fa. H.W. Flentrop te Zaandam uitgenodigd voor de afdeeling Nederlandsche kerkelijke kunst een orgel te bouwen dat representatief zou zijn voor de Nederlandsche orgelbouw”.Dat stond in maart 1937 in het blad ‘Het Orgel’. Verder lezen

Twitterberichten