Zoeken:

Nieuw

Introductiefilm voor Monet

In het MonetAtelier in Zaandam werd (30 mei) een introductiefilm ten doop gehouden die achtergrond geeft bij het verblijf van vier maanden in 1871 van de Franse schilder Claude Monet in Zaandam. Verder lezen

Afscheid voorzitter Ton R. Vermij

De vereniging Historisch Zaandam is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Onlangs heeft onze voorzitter Ton R. Vermij aangegeven zijn bestuurstaken neer te moeten leggen. Hoewel wij dit zeer betreuren, begrijpen en respecteren we zijn overwegingen, die hij zelf als volgt verwoordt:

Na een openhartoperatie in 2011 heb ik op medisch advies diverse bestuurstaken afgestoten om het rustiger aan te gaan doen. Toen ik begin dit jaar werd gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de vereniging Historisch Zaandam heb ik daarover aanvankelijk flink getwijfeld. Desondanks heb ik mij laten overhalen me als bestuurslid en zelfs als voorzitter in te zetten voor dat mooie initiatief. In de korte tijd dat wij daar nu mee bezig zijn geweest ben ik er achter gekomen dat dit naast mijn werk voor De Corner en de Zaanse Startersprijs toch teveel is. Bij nader inzien wil ik mij in mijn eigen tempo liever bezig houden met het actualiseren van de historische gegevens van bestuurlijk Zaanstreek in ZaanWiki. Zoals de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, de Zaanse Startersprijs, de KvK, KNOV, MKB Zaanstreek, VNO, ZON, OV CityCenter en OV Zuiddijk. Om die reden heb ik besloten om per direct te stoppen met mijn bestuurswerk en het voorzitterschap van de vereniging Historisch Zaandam.

Wij hebben alle begrip voor Ton zijn overwegingen. We hebben gezien hoeveel energie Ton in korte tijd in het bestuurswerk voor onze vereniging heeft gestoken. We hopen als bestuur van harte dat de vereniging binnenkort weer onder voorzitterschap staat van iemand die dit ook kan opbrengen. Ton blijft zoals hij zelf aangeeft “gewoon lid van deze club van enthousiaste vrijwilligers” en hoopt zo ook zijn steentje te kunnen bijdragen. Wij als overgebleven bestuursleden zullen in voorkomende gevallen zeker gebruik maken van zijn hulp en zijn uitgebreide netwerk.

 

Ton bedankt, het ga je goed.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vereniging Historisch Zaandam,

Nora Rodenburg, Hessel Kraaij, Ruud Meijns, Paul Vreeken en Astrid Plekker.

Historisch Zaandam zoekt nieuwe voorzitter (pdf)

Jan Kruijver – Schilder van de Zaanstreek

Onder grote belangstelling is zaterdag 19 mei de overzichtstentoonstelling van het werk van de schilder Jan Kruijver in het Molenmuseum geopend. Gelijkertijd werd het boek ‘Verdwenen Zaanstreek – De erfenis van Jan Kruijver’, uitgegeven door de stichting uitgeverij Noord-Holland, ten doop gehouden. Schrijver Ron Couwenhoven vertelde hoe hij in contact kwam met de familie en hoe het uiteindelijk, na jaren, tot het boek is gekomen. Hij mocht de eerste boeken aan drie vrouwelijke nazaten van Kruijver overhandigen. De kleinzoon van Kruijver, Lex, opende daarna de tentoonstelling met een kort woord.

 

De tentoonstelling geeft een mooi beeld van het vele werk van Kruijver en het is tot stand gekomen met de medewerking van vele bezitters van het werk van de schilder. Er zullen ongetwijfeld nog veel van zijn werken bij mensen thuis aan de muur hangen of ergens op zolder liggen, want soms was Kruijver, door de nood gedwongen, zijn werk in te ruilen voor bijv. brandhout.

We mogen ons gelukkig prijzen dat er mensen zijn geweest die zoals Kruijver, de Zaanstreek van toen hebben vastgelegd, zodat wij nog een idee kunnen krijgen hoe het er een eeuw geleden uitzag.

Jan Kruijver getekend door Frans Mars

 

De Tentoonstelling is nog tot 12 augustus in het Molenmuseum te zien.

 

Het boek ‘Verdwenen Zaanstreek – De erfenis van Jan Kruijver’ is te bestellen bij:

http://www.uitgeverij-noord-holland.nl/

 

1813 – Zes man geëxecuteerd

Dit is het verhaal van de executie op de Burcht van zes Zaanse mannen. In 1812 verloor Napoleon bijna zijn gehele leger, zijn ‘Grande Armee’, tijdens de veldtocht naar Rusland.  Na de normale inlijving bij het Franse leger werd op 18 en 19 april 1813 een bevelschrift aangeplakt met de extra verplichting voor iedere man tussen de 20 en de 40 zich in te schrijven voor de Nationale Garde. Na de bloedige nederlaag in Rusland groeide de onvrede met het Franse regime in het land en viel deelname aan een volgende oorlog niet in goede aarde. Verder lezen

De brandweerstaf (stok)

Dit keer was het een plaatje van een brandweerstaf; een teken van belang binnen een organisatie die in vaak moeilijke moest werken. Om snel te zien wie de baas was gaf de staf enig houvast. Verder lezen

Zaandamse Ziekenhuizen

Met de dag van de Verpleging (12 mei) en de mooie tentoonstelling in het stadhuis van Zaanstad is er genoeg aanleiding even stil te staan bij de eerste ziekenhuizen in Zaandam. Maar eerlijk is eerlijk wat de Zaanse ziekenhuizen betreft had Wormerveer de primeur want in 1905 opende daar het ziekenhuisje aan de P. Krugerstraat. Het waren in die beginperiode meestal bestaande huizen die ingericht werden als ziekenhuis. Verder lezen

De Saerdam en de VOC

 

In de tijd van de VOC was het belang van Saerdam ( Zaandam) blijkbaar groot genoeg om er een schip naar te vernoemen. En het schip heeft een geschiedenis.

Verder lezen

Capella 1957

Van Ad  Schager uit Nibbixwoud ontvingen we aan aantal foto’s van de tewaterlating van de coaster Capella bij scheepswerf Kraaier in 1957. Scheepswerf Kraaier, Vredeweg 1, lag aan het einde van de Zuiddijk t.o. de begraafplaats.

Verder lezen

Publiciteit

Voorafgaand aan de oprichtingsvergadering van onze vereniging waren er enkele publicatie in de Zaanse bladen waarvan we er hier enkele tonen. Hieronder een link naar de pagina die in de editie van het Noord-Hollands Dagblad van 21 april j.l. stond.

180421 DBZ Historisch Zaandam NHD

Dan de Zaankanter van 18 april

 

En dan nog de publicatie in De Zaanstreek op Zondag van 22 april.

logo HZ
Twitterberichten